Jdi na obsah Jdi na menu

Daně při prodeji nemovitosti

Jak je to s daňovým přiznáním při prodeji nemovitosti.

Při prodeji nemovitosti musíte někdy podat daňové přiznání i když jste v minulosti tuto povinnost neměli. Kdy je tedy nutné daňové přiznání podat?

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí ze zákona podat každý, jehož příjmy za rok 2011 překročily částku 15 000 Kč. Zaměstnanci se však zpravidla nemusí o nic starat, protože podepíší u svého zaměstnavatele prohlášení k dani a zaměstnavatel provede za zaměstnance roční zúčtování k dani.

Jestliže však překročily příjmy zaměstnance z jiných příjmů mimo zaměstnání za rok 2011 částku vyšší než 6 000 Kč, tak musí daňové přiznání podat i zaměstnanec. Do této čásky se nezapočítavají příjmy, u kterých je daň z příjmu fyzických osob vybírána srážkovou daní. Pro OSVČ je podání daňového přiznání samozřejmostí. Základní lhůta pro odevzdání daňového přiznání je do 31. 3. 2012. Daňoví poplatníci, kteří mají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají termín pro odevzdání do 30. 6. 2012.

Jak je to při prodeji nemovitosti?

Při prodeji nemovitosti není daň vybíráná srážkovou daní a současně je překročena částka stanovena zákonem. Přesto není při splnění zákonných podmínek nutné podat daňové přiznání. Kdy tedy nemusíte z prodeje bytu či domu platit daň z příjmu fyzických osob?

Abyste nemuseli při prodeji domu včetně pozemku či bytu platit daň z příjmu fyzických osob a podávat daňové přiznání, tak je nutné, aby byly splněny tyto podmínky:

  • Jako prodávající musíte mít v prodávané nemovitosti bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem.
  • Jestliže jste jako prodávající neměli bydliště v prodávané nemovitosti v zákonném stanovené době, tak je příjem z této transakce osvobozen od daně z příjmu, pouze pokud použijete jako prodávající získané finanční prostředky na uspokojení vaší bytové potřeby.
  • V případě, že nesplňujete ani jednu z výše dvou uvedených podmínek, tak nebudete podávat daňové přiznání a platit daň z příjmu, když jste prodanou nemovitost vlastnili nejméně pět let před prodejem.

Trošku odlišná je situace při prodeji družstevního bytu, kde se jedná o převod členských práv družstva. Při prodeji družstveního bytu nebudete tedy platit daň z příjmu fyzických osob, jestliže doba mezi nabytím členským práv a jejich převodem uplynula doba pěti let.

Když není ani jedna z uvedených tří podmínek splněna, tak musíte daňové přiznání podat a současně odvést vypočítanou daň z příjmu fyzických osob. Zaměstnanci si tak musí vyžádat od svého zaměstnavatele včas „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.“

Zaplatíte však daň z převodu nemovitosti

I když splníte zákonné podmínky a nemusíte podávat daň z příjmu fyzických osob kvůli prodané nemovitosti v roce 2011, tak jste měli povinnost zaplatit daň z převodu nemovitosti. Sazba daně z převodu nemovitosti činí 4 % (změna od 1.1.2013) z ceny prodané nemovitosti dle znaleckého posudku a musí být na finančním úřadu zaplacena do tří měsíců od zapsání vkladu do katastru nemovitosti.

Jak je to u auta nebo cenných papírů?

V § 4 zákona o dani z příjmu jsou rovněž uvedeny další příjmy, ze kterých se při splnění zákonných podmínek neplatí daň z příjmu. Častým příjmem je například prodej auta nebo cenných papírů. Příjem získaný z prodeje auta, stejně jako letadel nebo lodí, je od daně osvobozen, jestliže doba mezi nabytím a prodejem dané věci přesahuje dobu jednoho roku.

Kdybyste třeba chtěli prodat darované auto po půl roce, tak inkasovaná částka podléhá dani z příjmu fyzických osob. Z příjmů získaných z prodeje cenných papírů nebudete platit daň, když mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů uplynula doba šesti měsíců.