Jdi na obsah Jdi na menu

Inspektor nemovitostí

 

 

Koupě či prodej nemovitosti je závažný životní krok, ke kterému vedou různé důvody.

Prodávající, když už dojde k tomuto rozhodnutí, chce nemovitost prodat rychle a za částku, kterou od prodeje očekává.

Kupující zase na sebe bere velké břemeno, protože většina z nás nakupuje pomocí hypotéky, což je závazek minimálně na 20 let, a s tím spojené rozhodnutí, že chci strávit kus života právě v daném místě, což má vazbu na  zaměstnání, výchovu dětí a v nemalé míře i přesvědčení o pevnosti partnerského svazku.

Protože jde o tak závažný životní krok, doporučujeme prodeji, či koupi nemovitosti věnovat patřičné úsilí, ať už z důvodu výše popsaných, tak i proto, že se pohybujeme ve finančních částkách v průměru 1 – 3 miliony Kč.

Většinou nikdo z nás není odborníkem na prodej a nákup nemovitostí a tuto činnost provede tak maximálně 2 x za život, je velmi vhodné si sjednat Inspektora nemovitostí. Tento pojem je v ČR nový, ale v jiných zemích je naprosto běžný. Kdo to je ?  Inspektor nemovitostí je osoba se stavebním vzděláním, příslušnou praxi v různých oborech stavebnictví (projekce, řízení staveb, investiční činnost) a proškolen k provádění inspekční činnosti.

Blíže si to můžeme vysvětlit na prodeji a koupi auta, což absolvoval každý z nás již vícekrát. Pokud auto prodávám, chci prokázat, že je v dobrém technickém stavu, dokládám servisní knížku, abych dokladoval, že jsem o auto pravidelně pečoval, pokud jsem provedl třeba výměnu převodovky, doložím fakturu. Prostě udělám vše pro to, abych své vozidlo prezentoval co nejlépe a mohl za něj požadovat co nejlepší cenu.

Na druhé straně, když si auto kupuji, dám přednost tomu, které má výše uvedené doklady o péči a jsem ochoten zaplatit i požadovanou cenu, protože mám jistotu, že třeba po dvou měsících nebudu muset udělat generální opravu nápravy za x tisíc korun. Většinou si ojeté auto také nekupuji sám, ale přizvu si nějakého známého automechanika, aby se s automobilem projel, jestli tam něco netluče, motor není hlučnější než by měl být apod. A to se pohybujeme v částkách např. pouhých 300.000,-Kč. V případě koupě nemovitosti 3.000.000,-Kč.

Z těchto důvodů, by mělo být v zájmu prodávajícího i kupujícího si pozvat Inspektora nemovitostí, který dle dané metodiky a pomocí měřících přístrojů vypracuje nezávislý posudek o skutečném technickém stavu nemovitosti, za který je i zodpovědný. Laik není schopen analyzovat třeba soustavu mikrotrhlinek jako potenciální statickou poruchu, posoudit stav hydroizolací, vnitřních rozvodů, zastřešení, biologické znehodnocení stavby, výskyt zdraví škodlivých látek apod. Pokud odhalí nějaké závažné závady, dokáže vyčíslit náklady na jejich odstranění, což dává možnost k jednání o konečné kupní ceně a pomůže také při finančním plánování kupujícího. Bude muset kromě pořizovací ceny investovat i do oprav a tak si přizpůsobit i financování.

Posudek Inspektora nemovitostí je vlastně takový technický průkaz objektu, který může být i součástí smlouvy o prodeji a lze tak předejít mnoha nepříjemnostem. Navíc dle platné legislativy je prodávající povinen od 1.1.2013 doložit i energetický štítek nemovitosti, co může vypracovat zase jen autorizovaná osoba.

Je zavádějící si myslet, že když prodávám nemovitost přes realitní kancelář, že se zbavuji všech povinností plynoucích z Občanského zákona. Realitní kancelář si najímám, aby moji nemovitost prezentovala na svých internetových stránkách, aby mi poskytla co nejlepší právní služby spojené s vypracováním smlouvy o prodeji, vyřídila za mě zápisy na katastru nemovitostí a byla průvodcem celým procesem prodeje a koupě a tím eliminuji případné podvodné jednání. Smluvními partnery ovšem stále zůstává prodávající a kupující.

Služba Inspektora nemovitostí není nijak drahá, začíná na 40,-Kč/m2 v případě bytu v osobním vlastnictví, ale na druhé straně vám může ušetřit značné finanční prostředky a to i tím, že danou nemovitost nekoupíte pro skryté závady a úspora potom může činit i 2mil.Kč. Podstatou je, že obchod by měl být transparentní, nebudete kupovat „zajíce v pytli“ a budete mít nezávislý doklad, že jste finanční prostředky vynaložili účelně.