Jdi na obsah Jdi na menu

Jak bezpečně zaplatit za nemovitost

Pokud kupujete nemovitost, je možné, že si lámete hlavu s tím, kdy nastane správný okamžik na to, dát peníze z ruky. Analogicky druhá strana řeší, kdy by vlastně měla dostat zaplaceno. Často si lidé myslí, že by k tomu mělo dojít bezprostředně po podpisu kupní smlouvy, to je však závažný omyl. Vlastnictví totiž není převedeno na nového majitele úderem podpisu kupní smlouvy – nabytí vlastnictví vzniká až na základě vkladu do katastru nemovitosti. Katastrální úřad podle § 18 odst. 1 vklad povolí nejdříve po uplynutí 20 denní lhůty ode dne odeslání informace o tom, že právní poměry jsou dotčeny změnou, podle § 16 odst. 1 katastrálního zákona, což je den následující po podání návrhu na vklad do katastru nemovitosti.

Je relativně složité načasovat převod peněz tak, aby se po celou dobu ani jedna strana obchodu neocitla v nevýhodě. Tento problém řeší právě služba úschovy finančních prostředků. Ta zajistí, aby se kupující nemusel bát o své peníze, než se převod nemovitosti vyřeší po právní stránce, a zároveň, aby prodávající obdržel platbu včas. Pokud se rozhodnete využít služby úschovy, máte na výběr, ze tří subjektů, které tuto službu poskytují. Jedná se o advokáty, notáře a realitní kanceláře.

Pokud realitní obchod probíhá ve spolupráci s realitní kanceláří, klientovi je služba úschovy zpravidla nabídnuta. Většinou je poskytnuta poměrně levně, případně je již zahrnuta do provize ze zprostředkování obchodu, takže je to pro klienta cenově výhodné a jednoduché. Pozor však na bezpečnost - realitní kanceláře nemusí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. Kdyby došlo k úpadku realitní kanceláře, peníze se od ní nemusí povést dostat zpět.

Naopak úschova u notáře nebo advokáta je vyřešena tak, aby se klient o své peníze nemusel obávat ani v případě úpadku. Advokát musí být pojištěn. Advokátní úschova je taktéž speciálně zřízeným účtem mimo majetkovou podstatu firmy, není tedy možné, aby prostředky na úschovním účtu byly předmětem dědictví, exekuce, insolventního řízení, atd.. Na druhou stranu advokátní a notářské úschovy bývají finančně náročnější. Cena úschovy se odvíjí od výše uschované částky. Nejnákladnější je úschova u notáře – ta se při milionových částkách pohybuje v řádech desetitisíců korun. Pokud se rozhodnete pro notářskou úschovu, notář s Vámi sepíše protokol o notářské úschově a následně pro tyto účely zřídí jakýsi zvláštní bankovní účet. Protokol obsahuje identifikační údaje obou stran obchodu, informace o převzetí finančního obnosu notářem (datum, místo, výše a měna částky) a zejména datum a podmínky pro vyplacení peněz prodávající straně (nejčastěji předložení výpisu z katastru nemovitostí). Advokátní úschova probíhá na obdobném principu jako notářská úschova. Díky možnosti využít tzv. balíček, je možné vše vyřídit u jednoho advokáta bez jednání s dalšími institucemi. Cena advokátní úschovy se u milionových částek pohybuje většinou v řádech tisíců.