Jdi na obsah Jdi na menu

Jak převádět nemovitosti?

 

Cílem tohoto příspěvku je upozornit  na základní věci, na které je třeba dávat si pozor při převádění nemovitostí. V první řadě by měl ten, kdo nemovitost kupuje požadovat od toho, kdo ji převádí doložení toho, že je oprávněn s nemovitostí disponovat, tedy nabývací titul případně plnou moc od vlastníka nemovitosti,pokud nejedná s vlastníkem osobně. Dále výpis z příslušného listu vlastnictví katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí obsahuje soubor údajů o nemovitostech, zejména jejich soupis a popis. Z listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána sedá zjistit, zda na nemovitosti není zatížena např.věcným břemenem, zástavním právem či zda není prodávána v rámci exekuce. Pokud má nemovitost z pohledu kupujícího nějakou právní vadu, měl by kupující a prodávající věc řešit a je na kupujícím, aby zvážil, zda má i za těchto okolností o koupi nemovitosti zájem.

Asi nejčastěji dochází k převodu nemovitostí na základě kupní smlouvy. Tato se vždy, bez ohledu na to zda se jedná o fyzické či právnické osoby řídí  § 588 občanského zákoníku. Ke své platnosti musí kupní smlouva obsahovat alespoň podstatné náležitosti požadované zákonem, kterými jsou u kupní smlouvy určení předmětu koupě a dohoda o kupní ceně. V zájmu právní jistoty je obvyklé, že je prodávajícímu při podpisu smlouvy či podání návrhu na vklad zaplacena pouze část kupní ceny formou zálohy a zbývající část kupní ceny poukázána do úschovy, a to buď notářské, advokátní či bankovní, a to do doby než se kupující stane vlastníkem nemovitosti.  Je též třeba aby byly přesně specifikovány i smluvní strany, kterých se smluvní vztah týká. Pokud některá z otázek, které nejsou podstatnými z hlediska zákona pro platnost smlouvy není ve smlouvě upravena, řídí se podpůrně občanským zákoníkem. Výhodou pochopitelně vždy je upravit ve smlouvě vše na míru tak, aby to vyhovovalo konkrétnímu smluvnímu vztahu. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.

K tomu, aby nastaly účinky platně uzavřené kupní smlouvy musí být proveden příslušným katastrálním úřadem zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. To se děje na návrh, který podávají buď všichni účastníci právního úkonu nebo některý z nich.  Náležitosti návrhu upravuje § 4 zákona č. 265/1992 Sb. Jeho přílohou musí být

a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) 2) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,
b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,  
c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu,
d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
e) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.  ( Pokud je to příliš dlouhé, lze část označenou červeně vypustit a do předchozí věty doplnit …Náležitosti návrhu včetně jeho příloh..)   

Jestliže je vše v pořádku a katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva  a ten je proveden, vlastnické právo k nemovitosti vzniká zpětně, s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. a činí Kč 500,- za přijetí návrhu na povolení vkladu.

Ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. je převodce poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Nabyvatel je vůči správnímu orgánu ručitelem, proto je vhodné ponechat část kupní ceny odpovídající dani z převodu nemovitosti v úschově a smluvně upravit podmínky zaplacení dani tak, aby měl nabyvatel jistotu, že daň bude skutečně zaplacena. Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.  Ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 357/1992 Sb. je základem daně z převodu nemovitostí cena zjištěná  na základě znaleckého posudku podle zákona 151/1997 Sb. v pozdějším znění, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Daň činí 3% ze základu daně.
Pokud je doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti kratší než 5 let, nebude tento příjem z prodeje osvobozen od daně příjmu ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 586/1992 Sb. je tedy nezbytné zabývat se v souvislosti s převodem nemovitostí též problematikou daně z příjmu

 

Komentáře

Přehled komentářů

Voyeur-Nudism - Welcome Adult Sex

4. 1. 2020 12:35

>>>https://vip-voyeur.com/ - Voyeur Sex video download<<<Invite tomy Young Adult resource

Voyeur resource


Hello users of this resource
This the best porn blog here
Friends take a look run in to us Web-site, https://vip-voyeur.com/ - Adult Sex
Then you identify most popular adult video.
On this source for so save to pc these Exclusive video, such as:

[IMG - https://img34.pixhost.to/images/329/119802169_ahrenet.gif[/IMG -


https://vip-voyeur.com/ - Peeper, hidden camera video
or
https://vip-voyeur.com/site-rips/ - Full Site Rips Forum

On our https://vip-voyeur.com/ - Voyeur portal Any of you be capable find и loading free flawless videos on your liking.

Come to us.

Richardunips - Способы развлечения в свободное срок

3. 1. 2020 2:34
Смотрите здесь https://igrovye-avtomaty-admiral.xyz/ - попробовать тут!

Davidpoort - Хотите быстро продать квартиру? - Покупатели тут!

1. 1. 2020 17:08

Бесплатная консультация. Оценка квартиры. Реклама вашей квартиры. Сопровождение

E-mail: info@AlfaAgent.by; Сайт: https://AlfaAgent.by/prodat-kvartiru

Randallsuerb - райский вебресурс

1. 1. 2020 1:50

доброкачественный ресурс https://lolzteam.org/market/

Jamesfuh - безупречный вебсайт

31. 12. 2019 20:14

приличный веб ресурс https://lolzteam.org/forums/4/

Wayneicoxy - The best News 2020

31. 12. 2019 5:52

Лучший фриланс https://freelancehunt.com/r/O4LX

Cecilanogs - New,s 2020

30. 12. 2019 17:10

How to win a heart of Ukrainian girl? Hot women https://beautygirl.online/ Hot Girls, Sexy girls. Your Love On-line

Davidpoort - Купить квартиру без ремонта! - Недорого!

29. 12. 2019 7:23

Новостройки и вторичка. Официальный договор. Гостарифы. Выбирайте здесь!

E-mail: info@AlfaAgent.by; Сайт: https://AlfaAgent.by/kupit-kvartiru

Teddyspelp - Taxi Szczecin

29. 12. 2019 5:01

Za przejazd taksówkami Cab4You mozesz zaplacic bezgotówkowo specjalnymi "Kartami Klienta", a rozliczyc sie po miesiacu jedna faktura - efektywnie odliczajac koszta podrózy. Dodatkowo przy podpisywaniu umowy mozliwe jest uzyskanie rabatu na okreslonych trasach lub przy przekroczeniu wyznaczonej kwoty.
Powierzamy takze Panstwu mozliwosci przewozenia pracowników, kontrahentów czy gosci – zdalnie, poprzez obdarowanie voucherem na przejazd. Naszym wspólnym komfortem okazala sie droga zawieranych umów z naszymi partnerami, przekazujemy tym samym Panstwu narzedzia elektroniczne, którymi mozecie Panstwo regulowac przejazdy w naszej flocie wedlug wlasnego uznania. Podsumowanie przejazdów jest zbiorcze, a zestawienie miesieczne kursów poparte faktura.

https://is.gd/oMAeZK

DanielOneHundredForty - The gun glinted in her hand.

26. 12. 2019 23:14

Купить Симплекс-метод с искусственным базисом (М-метод). и скачать https://cyberia.plati.market/

DarioPoM - Дубликат ключей домофона спб

26. 12. 2019 2:38


<quote>ключи для домофонов екатеринбург</quote>отличный сервис , тут заказываю Сервис Кей эн эф си \

StanleyCew - Игровые автоматы от Гаминатора

25. 12. 2019 19:12


Как опытный игрок на одноруких бандитах могу порекомендовать сайт Gaminator. Казино новое, но внушает доверие. Служба поддержки работает там круглосуточно и всегда готова ответить на любые вопросы. В целом, приятный и простой в управлении сайт.

Ссылка на актуальное зеркало https://gaminators.biz/ - подробнее!..

Voyeur-clips - Invite tomy Young Adult resource

25. 12. 2019 7:17

>>>https://vip-voyeur.com/ - Young Adult Voyeur videos<<<Urgent Important information !!!

Voyeur resource


Hello friend
The Voyeur blog
Companions, take a look visit to my Web-site, https://vip-voyeur.com/ - Adult Sex
Here your mercy snatch most prestigious adult video.
On this resource for so download these Exclusive video, such as:

[IMG - https://img34.pixhost.to/images/329/119802169_ahrenet.gif[/IMG -


https://vip-voyeur.com/upskirt-no-panties/ - Keek upskirt-no-panties movies
or
https://vip-voyeur.com/cameltoe-video/ - Cameltoe - Teen girl, videos

On our https://vip-voyeur.com/ - Voyeur portal Any of you can determine и download is free unique video on your style.

We are waiting for you.

AlbertoEmbok - Bob Casino

24. 12. 2019 13:12

Боб казино официальный сайт - https://bob-casino.xyz/

RodneyHag - join our facebook page!

24. 12. 2019 4:48

Hi there!

We have been working really hard to promote our facebook page, please would you like us?

https://tinyurl.com/ryhdl8v

We want to grow our community!

Thank you for all!

Vitus_Britva_Rap - Это видео на YouTube посмотрели миллионы - новый слот play fortuna видео pubg

23. 12. 2019 10:44

Привет!

<b>Это видео на YouTube популярно</b>, советую и вам глянуть - это огонь просто!!!

Вот название и само видео: YouTube - новый слот play fortuna видео pubg https://vk.com/gamefreeall

Cecilanogs - New,s 2020

23. 12. 2019 8:36

How to win a heart of Ukrainian girl? Hot women https://beautygirl.online/ Hot Girls, Sexy girls. Your Love On-line

ThomasMorge - Poshfriends.partners и com ЛОХОТРОН - ОНИ КИДАЮТ ЛЮДЕЙ

22. 12. 2019 21:28

Друзья, привет всем

<b>Будьте осторожно - не связывайтесь с этими уродами!</b> Партнерская программа <b>Poshfriends.partners и Poshfriends.com</b> (одна и та-же шарашка) - постоянно не выплачивают заработанные деньги!

<b>Хочу сразу попросить Администраторов не удалять это сообщение, это не реклама и здесь нет не одной ссылки!</b>

<b>Я назвал это - Poshfriends.partners и com ЛОХОТРОН</b> - ОНИ КИДАЮТ ЛЮДЕЙ! Всё просто - ОНИ обнаглели и внаглую КИДАЮТ ЛЮДЕЙ, которые им приносят хороший трафик и прибыль

У этих Poshfriends.partners и com всё просто! ОНИ на протяжении месяца "рисуют" вам в статистике несколько сотен баксов, а как подходит время к выплатам, так сказочным образом появляется игрок, который выигрывает огромную сумму. В итоге вы оказываетесь в минусе и весь ваш заработок уходит им в корман.

Друзья, поверьте это не просто так я пишу вам! Они уже достали своей наглостью! Такие манипуляции с выигрышем игрока крупных сумму происходят постоянно за 3-5 дней к концу месяца, и это каждый месяца!

Не надо быть сильно умным, чтоб понять, что <b>вас просто КИДАЮТ и все ваши деньги просто сливают себе в карман!</b>

Вы спросите почему именно в конце месяца, перед выплатами? Все просто! чтоб вы лили им трафик весь месяца и заранее вас не пугают выиграшем игрока, а наоборот даже будут вам "<b>рисовать по несколько долларов каждый день</b>"! Но не радуйтесь заранее, всем равно они всем отнимут перед выплатами!

<b>Друзья, не ведитесь на отзывы где все описано на 4 или 5, чтоб все прекрасно - это купленные отзывы, а реальных практически нет!</b> Потому что их убирают модераторы тех сайтов, которые льют им рефералов (за копейки)

В общем, Друзья, не связывайтесь даже близко с этими лохотронщиками!

P/S Да, еще вот что! Я <b>на протяжении 6 месяцев направил на проекты этих лохотронщиков более 15.000.000 уникальных пользователей (игроков), но не одной новой регистрации</b>, кроме тех чтоб делал сам со своего ip небыло! Да и даже если вам покажут регу, то реальные деньги, что проиграет этот игрок, <b>ВЫ НИКОГДА НЕ УВИДИТЕ! ПРОВЕРЕННО НЕОДНОКРАТНО!</b>

Друзья, Всем удачи вам и не связывайтесь с этими алчными людьми! Это реальные лохотронщики!

Не удаляйте пожалуйста этот отзыв, пусть люди знают правду и не будут приносить прибыль лохотронщикам

Спасибо за внимание!

если возникнут вопросы пишите poshfriends-lohotronshiki@gmail.com

Davidheift - Auto, vaz

22. 12. 2019 20:27

АКБ
Как правильно выбрать аккумулятор для вашего автомобиля или грузовика?
Зарядные устройства для аккумуляторов и процессу зарядки.
Подробная информация: https://www.avtoakkumulyator.blogspot.com/2019/12/battery.html

JamesTagma - Auto, car, moto

21. 12. 2019 15:28

Авто область: статьи и новости авто мира!
Самый полный каталог автомобилей с техническими характеристиками, фотографиями автомобилей, подробным описанием к каждой марке авто и отзывами владельцев.
Статьи, новости, тесты, обзоры, обсуждения на форуме, фото, видео, автоновости, тест-драйвы, каталог авто, отзывы, дилеры, общение.
Электронная подписка: https://subscriptionauto.blogspot.com/