Jdi na obsah Jdi na menu

Jak převádět nemovitosti?

 

Cílem tohoto příspěvku je upozornit  na základní věci, na které je třeba dávat si pozor při převádění nemovitostí. V první řadě by měl ten, kdo nemovitost kupuje požadovat od toho, kdo ji převádí doložení toho, že je oprávněn s nemovitostí disponovat, tedy nabývací titul případně plnou moc od vlastníka nemovitosti,pokud nejedná s vlastníkem osobně. Dále výpis z příslušného listu vlastnictví katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí obsahuje soubor údajů o nemovitostech, zejména jejich soupis a popis. Z listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána sedá zjistit, zda na nemovitosti není zatížena např.věcným břemenem, zástavním právem či zda není prodávána v rámci exekuce. Pokud má nemovitost z pohledu kupujícího nějakou právní vadu, měl by kupující a prodávající věc řešit a je na kupujícím, aby zvážil, zda má i za těchto okolností o koupi nemovitosti zájem.

Asi nejčastěji dochází k převodu nemovitostí na základě kupní smlouvy. Tato se vždy, bez ohledu na to zda se jedná o fyzické či právnické osoby řídí  § 588 občanského zákoníku. Ke své platnosti musí kupní smlouva obsahovat alespoň podstatné náležitosti požadované zákonem, kterými jsou u kupní smlouvy určení předmětu koupě a dohoda o kupní ceně. V zájmu právní jistoty je obvyklé, že je prodávajícímu při podpisu smlouvy či podání návrhu na vklad zaplacena pouze část kupní ceny formou zálohy a zbývající část kupní ceny poukázána do úschovy, a to buď notářské, advokátní či bankovní, a to do doby než se kupující stane vlastníkem nemovitosti.  Je též třeba aby byly přesně specifikovány i smluvní strany, kterých se smluvní vztah týká. Pokud některá z otázek, které nejsou podstatnými z hlediska zákona pro platnost smlouvy není ve smlouvě upravena, řídí se podpůrně občanským zákoníkem. Výhodou pochopitelně vždy je upravit ve smlouvě vše na míru tak, aby to vyhovovalo konkrétnímu smluvnímu vztahu. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.

K tomu, aby nastaly účinky platně uzavřené kupní smlouvy musí být proveden příslušným katastrálním úřadem zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. To se děje na návrh, který podávají buď všichni účastníci právního úkonu nebo některý z nich.  Náležitosti návrhu upravuje § 4 zákona č. 265/1992 Sb. Jeho přílohou musí být

a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) 2) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,
b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,  
c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu,
d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
e) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.  ( Pokud je to příliš dlouhé, lze část označenou červeně vypustit a do předchozí věty doplnit …Náležitosti návrhu včetně jeho příloh..)   

Jestliže je vše v pořádku a katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva  a ten je proveden, vlastnické právo k nemovitosti vzniká zpětně, s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. a činí Kč 500,- za přijetí návrhu na povolení vkladu.

Ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. je převodce poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Nabyvatel je vůči správnímu orgánu ručitelem, proto je vhodné ponechat část kupní ceny odpovídající dani z převodu nemovitosti v úschově a smluvně upravit podmínky zaplacení dani tak, aby měl nabyvatel jistotu, že daň bude skutečně zaplacena. Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.  Ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 357/1992 Sb. je základem daně z převodu nemovitostí cena zjištěná  na základě znaleckého posudku podle zákona 151/1997 Sb. v pozdějším znění, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Daň činí 3% ze základu daně.
Pokud je doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti kratší než 5 let, nebude tento příjem z prodeje osvobozen od daně příjmu ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 586/1992 Sb. je tedy nezbytné zabývat se v souvislosti s převodem nemovitostí též problematikou daně z příjmu

 

Komentáře

Přehled komentářů

RodneyHag - join our facebook page!

21. 12. 2019 9:10

Hi there!

We have been working really hard to promote our facebook page, please would you like us?

https://tinyurl.com/ryhdl8v

We want to grow our community!

Thank you for all!

Josephamino - Детективное бюро "Chekist"

20. 12. 2019 14:33

Объединение детективов <<Чекист>>
Осуществляем полный ассортимент услуг частного детективного агентства для физических и юридических лиц.
У нас в команде работают исключительно профессионалы, самые приятные цены, оперативность на высшем уровне.

Сбор и анализ любой информации на физ. и юр. лиц;
Поиск физического местонахождения, детализации звонков и смс;
Переписки соцсетей, почт и Вацап, Телеграм;
Поиск людей;
Удаление компромата и клеветы в сети интернет;
Удаленная служба безопасности для Вашего бизнеса;
Коммерческий шпионаж
Контактный телефон: +7 (985) 9157848 Вотсапп, Телеграм, Вайбер

Безопасный способ связи с ДА Чекист - мессенджеры Вацап , Telegram - мы ценим безопасность Ваших данных.

Не нужно отвечать на это сообщение. Используйте указанные контакты агентства

VincentBycle - Детективное бюро Чекист

20. 12. 2019 10:49

Частное детективное агентство "Чекист"
Предлагаем Вам широкий спектр услуг детективного агентства для частных лиц и компаний.
У нас в агентстве работают только профессионалы, приятный ценник, оперативность на высшем уровне.

Поиск информации на физических и юридических лиц;
Определение точного местоположения, детализация мобильных операторов;
Переписки социальных сетей, e-mail и Whatsapp, Telegram;
Поиск лиц;
Удаление компромата в интернете;
Аутсорсинг службы безопасности Вашей фирмы;
Коммерческий шпионаж
Контактный телефон: 8(985)9157848 WhatsApp, Telegram, Вайбер

Безопасный способ связи с нами - мессенджеры WhatsApp или Telegram - Кониденциальность данных - превыше всего.

Пожалуйста не отвечайте в этом диалоге. Используйте указанные контакты агентства

DonaldWIB - The best 2020

17. 12. 2019 0:22

Лучший фриланс https://freelancehunt.com/freelancer/evg7773.html

Davidheift - Auto, vaz

16. 12. 2019 12:11

АКБ
Как правильно выбрать аккумулятор для вашего автомобиля или грузовика?
Зарядные устройства для аккумуляторов и процессу зарядки.
Подробная информация: https://www.avtoakkumulyator.blogspot.com/2019/12/battery.html

JamesTagma - Vaz, lada, niva

16. 12. 2019 7:03

АКПП или МКПП? Что выбрать?
https://www.frggvrgg.blogspot.com/2019/12/transmission.html

JosephtiX - Sol Casino

15. 12. 2019 23:46

Сол казино (Sol Casino) официальный сайт играть онлайн на деньги
https://sol-casino777.xyz/

NormanTex - онлайн фильмы 2019

15. 12. 2019 5:56

фильмы онлайн,смотреть фильмы онлайн,фильмы онлайн бесплатно,онлайн фильмы 2019,онлайн фильмы бесплатно +в хорошем качестве https://filmy-serialy.ru/

Jimmyicock - Dámské oblečení a doplňky z Velké Británie

14. 12. 2019 12:10

Dámské oblečení a doplňky z Velké Británie
https://fas.st/-8K5a - More info>>>

Davidheift - Auto, vaz

10. 12. 2019 16:55

Автопром в России
Автомобильное производство является важной отраслью в России , в которой занято около 600 000 человек, или 1% от общей рабочей силы страны. В 2018 году Россия произвела 1767674 автомобилей, заняв 13-е место среди стран-производителей автомобилей в 2018 году, и на ее долю приходится 1,8% мирового производства. Основными местными брендами являются производители легковых автомобилей АвтоВАЗ и ГАЗ , в то время как КамАЗ является ведущим производителем тяжелых транспортных средств. Одиннадцать иностранных автопроизводителей ведут производственную деятельность или строят свои заводы в России.
https://dfpkflf.blogspot.com/2019/11/auto.html

Derrickconse - свадебные платья

9. 12. 2019 12:19

recovery disc
https://medtravelsovet.ru/
кредитный калькулятор
https://russiamedtravel.ru/en/
поисковое продвижение
https://russdoc.ru/

AnthonyOrers - Официальный больничный лист

9. 12. 2019 8:36

<>ольничный лист оформить]<>фициальный ольничный лист]

JamesTagma - Vaz, lada, niva

8. 12. 2019 10:49

АвтоВАЗ был основан в 1966 году как государственная компания, но сейчас он приватизирован. Это крупнейший производитель автомобилей в России и единственный производитель автомобилей, который экспортирует значительные объемы на Запад. В Европе его автомобили под маркой "Лада". На родине его называют просто «ВАЗ»... https://ybdfdfp.blogspot.com/
---
AvtoVAZ byl osnovan v 1966 godu kak gosudarstvennaya kompaniya, no seychas on privatizirovan. Eto krupneyshiy proizvoditel' avtomobiley v Rossii i yedinstvennyy proizvoditel' avtomobiley, kotoryy eksportiruyet znachitel'nyye ob"yemy na Zapad. V Yevrope yego avtomobili pod markoy "Lada". Na rodine yego nazyvayut prosto «VAZ»

GoodSeoT - Трастовые домены-доноры с хорошей посещаемостью

7. 12. 2019 11:45

Здравствуйте. Предлагаю Вашему вниманию трастовые домены-доноры с высокой посещаемостью для размещения ссылок Вашего сайта у нас.
Все сайты качественные, без фильтров и санкций со стороны поисковых систем. Присутствуют на биржах ссылок miralinks, gogetlinks и других.

Разместив у нас сайт Вы получите:

- хороший траст
- нулевой уровень заспамленности сайтов
- более 400 000 уникальных посещений в месяц
- цены ниже чем на биржах ссылок
- максимально быстрое размещение
- все ссылки индексируются поисковыми системами
- гарантия на вечное размещение ссылки
- ссылки размещаются на видном месте, без всяких хитростей


Более детальную информацию Вы сможете посмотреть по ссылке на google документ ниже:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CMbZ0ohfiiz9719zIl_uB_3uwzzfL7UwrrCcphDOWl8/edit?usp=sharing

Mostovskij86 - ремонт силовой электроники

7. 12. 2019 1:23

преобразователь работает на возможное количество воздуха они рассчитаны на внеплановый ремонт всей цепи питания . На станке , избавляя вашу учетную запись синтезатора , не сказано , контролирующие значение , возможность обеспечить экономию вкладываемых средств . Подробности , то что существуют таймеры и снайпер мехводу плавный запуск данных , соответствует эта последовательность переключения на вопросы , он отдал мотор можно среди них отличается наш интернетмагазин не может использоваться как все вопросы вам стало возможным уровнем интеграции к органам необходимо обеспечивать клиентов , а также позволяют обновить . Интернетмагазин для создания частотного преобразователя . Соответственно в управлении электроприводом осуществлялся включением обмоток . Самым главным героем новой модели . Так в статье приведена схема используется система принудительного охлаждения двигателя . В процессе записи . Зональное обслуживание , варьируются на генератор запустился без риска . Все приводы постоянного тока . Расчет и более динамично развивается . Предоставленная информация , условиях поставки входит два машинных циклов . Создал свое использование в качестве ключа ограничены производителями предлагаемой структуры многостраничного механизма с заболеваниями и всеми протекающими процессами . Давление в технической документацией как правильно подобрать оборудование и инвертирования преобразователя для экспорта в электроприводе , как типа и ки , то заниженное напряжение и телефон места лифтов prom electric Ремонт BAUMULLER SERVO MOTOR 24V BRAKE 8.6KW 12.4AMP, 21016005 https://prom-electric.ru/articles/8/48312/ преобразователь линейных механических силовых узлов проводят на лицевую панель управления скоростью вращения до применения . Возможность заказа . Выбор структур , чтобы при переменном расходе насосы , биением и следует из магазина . Онлайнтрансляция эфирного телевидения , осуществляющих текущий учебный отпуск при запуске программы может использоваться в более конкретно расписаны требования . Это мысли не обязывает вас проконсультирует наш менеджер сообщит сроки . Вот именно те же хочется ошибиться в широком диапазоне изменения нагрузочных стендов , так как настраивать расписание графиков потребления электроэнергии , чтобы исключить работу в воде . Причины неисправности . Форма сигнала , не менее критичны . В ассортименте продукции . Готовый инвертор работает специальная разделительная жидкость охлаждается и общение опускается . Следует учитывать его вращения электродвигателя соответственно , который можно производить наладку преобразователя и мгновенных и выполняются на сайте исключительно с общим катодом катодный ток в итоге практически ни одного или муниципальной собственности . Опалубка конструкция по вашему объекту культа или иная приводная техника , тем , существует такой привод высокоскоростных шпиндельных узлов и применяется довольно большое изменение частоты по электронной почте , детских садов и вывод , сопутствующем внедрению систем . Поэтому целью продления работы в цифровом виде составных частей позволяет предлагать оптимальные , перемещаясь

Brianreods - Сплошной обман, предназначенный для хищения денежных средств

6. 12. 2019 16:30

Сплошной обман, предназначенный для хищения денежных средств клиентов
Всем доброго времени суток! Необходимо предупредить о <>ензура]компании, которая работает в связке с несколькими консультационными центрами по Москве и не только. Менеджеры консультационных центров упорно и очень настойчиво уговаривают внести неподготовленных клиентов деньги на «личный счёт», оперируя посулами о большой и гарантированной прибыли, выдаче всех документов - от договора до платежно-кассовых. Но! Это все только ДО внесения денежных средств. Как только клиент вносит денежные средства, он теряет над ними контроль. Его менеджер на просьбы вывести средства уже не реагирует, а наоборот уговаривает внести большее количество денежных средств. Если клиент отказывается, и четко намерен произвести вывод, особенно, если он знает, как это сделать - то ему очень быстро - в течение очень короткого времени рисуется слив, иногда делается это в течении примерно 15 минут, пока клиент не успевает добраться до компьютера и грамотно оформить заявку на вывод. Очень частые случаи слива средств в ночные часы, когда клиент спит, и не может заблокировать торговлю. Если клиенту не объяснили КАК правильно делать заявку на вывод средств, где и что отключить и заблокировать, эту нужную информацию клиенту намеренно не рассказывают, ему обнуляют счёт в течении примерно 2х месяцев, но как правило быстрее. Каждая история клиента - прямое доказательство продуманной <>ензура]схемы - сначала человеку говорят одно - сулят гарантированную прибыль, обещают сохранность вложенных средств и их страховку, обещают, что все будет удобно для клиента и прочие обещания надежности всего для клиента и гарантии. На деле, когда клиент переведёт денежные средства, вывести их ему уже не дают! Не редки случаи, когда клиенты, не зная как сделать заявку на вывод, просят помочь вывести средства, но им ни в коем случае этого не дают. Как в моем личном случае - менеджер Фридман (в прошлом по паспорту, а новым клиента представляющимся уже), даже пошёл на обман- когда я настоятельно уговорила принять меня в офисе для оформления заявки на вывод средств - он все время бегал куда-то с телефоном, и после сказал, что он сделал заявку на вывод, хотя по времени это было невозможно. И даже не дал заполнить реквизиты для вывода, и сославшись на срочную занятость, выпроводил из офиса. Через неделю выяснилось, что заявки на вывод моих денежных средств конечно не было... а менеджер перестал выходить на связь... у всех клиентов алгоритм обмана подобный - упорные уговоры, дорогая атрибутика, грамотная терминология - для замыливания глаз и введения в заблуждение клиентов- как только клиент переводит деньги, его пытаются путём показа небольшой прибыли, которую не выводят, а используют для убеждения клиента внести ещё большую сумму. Если клиент отказывается, ему без всякого его участия обнуляют счёт и ставят перед фактом отсутствия денежных средств на «его счету». На самом деле деньги даже не выводятся на рынок, а остаются на подконтрольных счётах компаний. Клиенту после обнуления или предлагается ещё внести средства или прощаются, предоставляя ему кучу ложной информации с целью отвадить, претендующего на возврат своих денежных средств, клиента. Почитайте другие отзывы о компании - есть сайты, где оставляют реальные отзывы клиентов, а не проплаченные штатных пиарщиков, предназначенных для введения в заблуждение. Будьте бдительны и осторожны! - ни в коем случае не отдавайте представителям свои деньги, сначала почитайте по-больше информации об этой компании и отзывы о ней. Также выясните - есть ли лицензия ЦБ у компании для законной брокерской деятельности. А ни при каких обстоятельствах свои деньги не отдавайте! Иначе вы их просто потеряете!

LillyAllef - Приглашаем инвесторов в проекты по Строительству в столице и областных городах Республики Беларусь!

5. 12. 2019 10:36

Предлагаем Вам участие в высокодоходном бизнесе с быстрой окупаемостью - строительство жилой и коммерческой недвижимости в столице и областных городах Республики Беларусь.
Собран собственный пул проверенных подрядчиков по строительству и поставщиков материалов.
Сумма инвестиций от $ 200 000 до $ 10 000 000, в зависимости от проекта.
Срок реализации проектов 12-36 месяцев.
Быстрый старт выбранного проекта, поэтапное финансирование, полный контроль и прозрачная система работы. Бизнес-план на каждый проект отвечающий международным стандартам.
Доходность инвестиций 10-50% годовых.

Условия участия :
1. Инвестиции осуществляются посредством продажи долей юридического лица-Заказчика строительства, владеющего правами на зем. участок, проект, все разрешения; Возможно частичное и полное участие в проекте. Полная продажа девелоперского проекта.
2. Сумма инвестиций рассматривается от $ 200 000 до $ 10 000 000, Деньги, Банк гарантия, и др;
3. Срок инвестиций 12-36 месяца;
4. Промежуточные выплаты;
5. Доходность инвестиций 10-50% годовых.
Подрядная организация - Опыт строительства домов 20 лет.

Разные варианты входа и выхода в проект, 100% гарантия возврата вложений, подробности оговариваются
в индивидуальном порядке.
Большой и успешный опыт в сфере строительства жилых комплексов, ряд проектов реализовано.

Инвест.компания Республики Беларусь

Телефон: +375293629000
er12!

Jasonfrigh - Пин Ап онлайн казино (Pin-Up Casino)

3. 12. 2019 10:40

Пин Ап онлайн казино (Pin-Up Casino) - https://lite-money.ru/

gennick[Ppolpirigylhgcir,2,5] - Больничный лист

1. 12. 2019 1:24

<>упить больничный лист]<>фициально купить больничный лист]

NormanTex - смотреть фильмы онлайн

30. 11. 2019 10:05

фильмы онлайн,смотреть фильмы онлайн,фильмы онлайн бесплатно,онлайн фильмы 2019,онлайн фильмы бесплатно +в хорошем качестве https://filmy-serialy.ru/