Jdi na obsah Jdi na menu
 

Jak převádět nemovitosti?

 

Cílem tohoto příspěvku je upozornit  na základní věci, na které je třeba dávat si pozor při převádění nemovitostí. V první řadě by měl ten, kdo nemovitost kupuje požadovat od toho, kdo ji převádí doložení toho, že je oprávněn s nemovitostí disponovat, tedy nabývací titul případně plnou moc od vlastníka nemovitosti,pokud nejedná s vlastníkem osobně. Dále výpis z příslušného listu vlastnictví katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí obsahuje soubor údajů o nemovitostech, zejména jejich soupis a popis. Z listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána sedá zjistit, zda na nemovitosti není zatížena např.věcným břemenem, zástavním právem či zda není prodávána v rámci exekuce. Pokud má nemovitost z pohledu kupujícího nějakou právní vadu, měl by kupující a prodávající věc řešit a je na kupujícím, aby zvážil, zda má i za těchto okolností o koupi nemovitosti zájem.

Asi nejčastěji dochází k převodu nemovitostí na základě kupní smlouvy. Tato se vždy, bez ohledu na to zda se jedná o fyzické či právnické osoby řídí  § 588 občanského zákoníku. Ke své platnosti musí kupní smlouva obsahovat alespoň podstatné náležitosti požadované zákonem, kterými jsou u kupní smlouvy určení předmětu koupě a dohoda o kupní ceně. V zájmu právní jistoty je obvyklé, že je prodávajícímu při podpisu smlouvy či podání návrhu na vklad zaplacena pouze část kupní ceny formou zálohy a zbývající část kupní ceny poukázána do úschovy, a to buď notářské, advokátní či bankovní, a to do doby než se kupující stane vlastníkem nemovitosti.  Je též třeba aby byly přesně specifikovány i smluvní strany, kterých se smluvní vztah týká. Pokud některá z otázek, které nejsou podstatnými z hlediska zákona pro platnost smlouvy není ve smlouvě upravena, řídí se podpůrně občanským zákoníkem. Výhodou pochopitelně vždy je upravit ve smlouvě vše na míru tak, aby to vyhovovalo konkrétnímu smluvnímu vztahu. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.

K tomu, aby nastaly účinky platně uzavřené kupní smlouvy musí být proveden příslušným katastrálním úřadem zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. To se děje na návrh, který podávají buď všichni účastníci právního úkonu nebo některý z nich.  Náležitosti návrhu upravuje § 4 zákona č. 265/1992 Sb. Jeho přílohou musí být

a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) 2) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,
b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,  
c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu,
d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
e) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.  ( Pokud je to příliš dlouhé, lze část označenou červeně vypustit a do předchozí věty doplnit …Náležitosti návrhu včetně jeho příloh..)   

Jestliže je vše v pořádku a katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva  a ten je proveden, vlastnické právo k nemovitosti vzniká zpětně, s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. a činí Kč 500,- za přijetí návrhu na povolení vkladu.

Ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. je převodce poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Nabyvatel je vůči správnímu orgánu ručitelem, proto je vhodné ponechat část kupní ceny odpovídající dani z převodu nemovitosti v úschově a smluvně upravit podmínky zaplacení dani tak, aby měl nabyvatel jistotu, že daň bude skutečně zaplacena. Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.  Ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 357/1992 Sb. je základem daně z převodu nemovitostí cena zjištěná  na základě znaleckého posudku podle zákona 151/1997 Sb. v pozdějším znění, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Daň činí 3% ze základu daně.
Pokud je doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti kratší než 5 let, nebude tento příjem z prodeje osvobozen od daně příjmu ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 586/1992 Sb. je tedy nezbytné zabývat se v souvislosti s převodem nemovitostí též problematikou daně z příjmu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Игровые автоматы от Гаминатора

(StanleyCew, 25. 12. 2019 19:12)


Как опытный игрок на одноруких бандитах могу порекомендовать сайт Gaminator. Казино новое, но внушает доверие. Служба поддержки работает там круглосуточно и всегда готова ответить на любые вопросы. В целом, приятный и простой в управлении сайт.

Ссылка на актуальное зеркало https://gaminators.biz/ - подробнее!..

Invite tomy Young Adult resource

(Voyeur-clips, 25. 12. 2019 7:17)

>>>https://vip-voyeur.com/ - Young Adult Voyeur videos<<<Urgent Important information !!!

Voyeur resource


Hello friend
The Voyeur blog
Companions, take a look visit to my Web-site, https://vip-voyeur.com/ - Adult Sex
Here your mercy snatch most prestigious adult video.
On this resource for so download these Exclusive video, such as:

[IMG - https://img34.pixhost.to/images/329/119802169_ahrenet.gif[/IMG -


https://vip-voyeur.com/upskirt-no-panties/ - Keek upskirt-no-panties movies
or
https://vip-voyeur.com/cameltoe-video/ - Cameltoe - Teen girl, videos

On our https://vip-voyeur.com/ - Voyeur portal Any of you can determine и download is free unique video on your style.

We are waiting for you.

Bob Casino

(AlbertoEmbok, 24. 12. 2019 13:12)

Боб казино официальный сайт - https://bob-casino.xyz/

join our facebook page!

(RodneyHag, 24. 12. 2019 4:48)

Hi there!

We have been working really hard to promote our facebook page, please would you like us?

https://tinyurl.com/ryhdl8v

We want to grow our community!

Thank you for all!

Это видео на YouTube посмотрели миллионы - новый слот play fortuna видео pubg

(Vitus_Britva_Rap, 23. 12. 2019 10:44)

Привет!

<b>Это видео на YouTube популярно</b>, советую и вам глянуть - это огонь просто!!!

Вот название и само видео: YouTube - новый слот play fortuna видео pubg https://vk.com/gamefreeall

New,s 2020

(Cecilanogs, 23. 12. 2019 8:36)

How to win a heart of Ukrainian girl? Hot women https://beautygirl.online/ Hot Girls, Sexy girls. Your Love On-line

Poshfriends.partners и com ЛОХОТРОН - ОНИ КИДАЮТ ЛЮДЕЙ

(ThomasMorge, 22. 12. 2019 21:28)

Друзья, привет всем

<b>Будьте осторожно - не связывайтесь с этими уродами!</b> Партнерская программа <b>Poshfriends.partners и Poshfriends.com</b> (одна и та-же шарашка) - постоянно не выплачивают заработанные деньги!

<b>Хочу сразу попросить Администраторов не удалять это сообщение, это не реклама и здесь нет не одной ссылки!</b>

<b>Я назвал это - Poshfriends.partners и com ЛОХОТРОН</b> - ОНИ КИДАЮТ ЛЮДЕЙ! Всё просто - ОНИ обнаглели и внаглую КИДАЮТ ЛЮДЕЙ, которые им приносят хороший трафик и прибыль

У этих Poshfriends.partners и com всё просто! ОНИ на протяжении месяца "рисуют" вам в статистике несколько сотен баксов, а как подходит время к выплатам, так сказочным образом появляется игрок, который выигрывает огромную сумму. В итоге вы оказываетесь в минусе и весь ваш заработок уходит им в корман.

Друзья, поверьте это не просто так я пишу вам! Они уже достали своей наглостью! Такие манипуляции с выигрышем игрока крупных сумму происходят постоянно за 3-5 дней к концу месяца, и это каждый месяца!

Не надо быть сильно умным, чтоб понять, что <b>вас просто КИДАЮТ и все ваши деньги просто сливают себе в карман!</b>

Вы спросите почему именно в конце месяца, перед выплатами? Все просто! чтоб вы лили им трафик весь месяца и заранее вас не пугают выиграшем игрока, а наоборот даже будут вам "<b>рисовать по несколько долларов каждый день</b>"! Но не радуйтесь заранее, всем равно они всем отнимут перед выплатами!

<b>Друзья, не ведитесь на отзывы где все описано на 4 или 5, чтоб все прекрасно - это купленные отзывы, а реальных практически нет!</b> Потому что их убирают модераторы тех сайтов, которые льют им рефералов (за копейки)

В общем, Друзья, не связывайтесь даже близко с этими лохотронщиками!

P/S Да, еще вот что! Я <b>на протяжении 6 месяцев направил на проекты этих лохотронщиков более 15.000.000 уникальных пользователей (игроков), но не одной новой регистрации</b>, кроме тех чтоб делал сам со своего ip небыло! Да и даже если вам покажут регу, то реальные деньги, что проиграет этот игрок, <b>ВЫ НИКОГДА НЕ УВИДИТЕ! ПРОВЕРЕННО НЕОДНОКРАТНО!</b>

Друзья, Всем удачи вам и не связывайтесь с этими алчными людьми! Это реальные лохотронщики!

Не удаляйте пожалуйста этот отзыв, пусть люди знают правду и не будут приносить прибыль лохотронщикам

Спасибо за внимание!

если возникнут вопросы пишите poshfriends-lohotronshiki@gmail.com

Auto, vaz

(Davidheift, 22. 12. 2019 20:27)

АКБ
Как правильно выбрать аккумулятор для вашего автомобиля или грузовика?
Зарядные устройства для аккумуляторов и процессу зарядки.
Подробная информация: https://www.avtoakkumulyator.blogspot.com/2019/12/battery.html

Auto, car, moto

(JamesTagma, 21. 12. 2019 15:28)

Авто область: статьи и новости авто мира!
Самый полный каталог автомобилей с техническими характеристиками, фотографиями автомобилей, подробным описанием к каждой марке авто и отзывами владельцев.
Статьи, новости, тесты, обзоры, обсуждения на форуме, фото, видео, автоновости, тест-драйвы, каталог авто, отзывы, дилеры, общение.
Электронная подписка: https://subscriptionauto.blogspot.com/

join our facebook page!

(RodneyHag, 21. 12. 2019 9:10)

Hi there!

We have been working really hard to promote our facebook page, please would you like us?

https://tinyurl.com/ryhdl8v

We want to grow our community!

Thank you for all!

Детективное бюро "Chekist"

(Josephamino, 20. 12. 2019 14:33)

Объединение детективов <<Чекист>>
Осуществляем полный ассортимент услуг частного детективного агентства для физических и юридических лиц.
У нас в команде работают исключительно профессионалы, самые приятные цены, оперативность на высшем уровне.

Сбор и анализ любой информации на физ. и юр. лиц;
Поиск физического местонахождения, детализации звонков и смс;
Переписки соцсетей, почт и Вацап, Телеграм;
Поиск людей;
Удаление компромата и клеветы в сети интернет;
Удаленная служба безопасности для Вашего бизнеса;
Коммерческий шпионаж
Контактный телефон: +7 (985) 9157848 Вотсапп, Телеграм, Вайбер

Безопасный способ связи с ДА Чекист - мессенджеры Вацап , Telegram - мы ценим безопасность Ваших данных.

Не нужно отвечать на это сообщение. Используйте указанные контакты агентства

Детективное бюро Чекист

(VincentBycle, 20. 12. 2019 10:49)

Частное детективное агентство "Чекист"
Предлагаем Вам широкий спектр услуг детективного агентства для частных лиц и компаний.
У нас в агентстве работают только профессионалы, приятный ценник, оперативность на высшем уровне.

Поиск информации на физических и юридических лиц;
Определение точного местоположения, детализация мобильных операторов;
Переписки социальных сетей, e-mail и Whatsapp, Telegram;
Поиск лиц;
Удаление компромата в интернете;
Аутсорсинг службы безопасности Вашей фирмы;
Коммерческий шпионаж
Контактный телефон: 8(985)9157848 WhatsApp, Telegram, Вайбер

Безопасный способ связи с нами - мессенджеры WhatsApp или Telegram - Кониденциальность данных - превыше всего.

Пожалуйста не отвечайте в этом диалоге. Используйте указанные контакты агентства

The best 2020

(DonaldWIB, 17. 12. 2019 0:22)

Лучший фриланс https://freelancehunt.com/freelancer/evg7773.html

Auto, vaz

(Davidheift, 16. 12. 2019 12:11)

АКБ
Как правильно выбрать аккумулятор для вашего автомобиля или грузовика?
Зарядные устройства для аккумуляторов и процессу зарядки.
Подробная информация: https://www.avtoakkumulyator.blogspot.com/2019/12/battery.html

Vaz, lada, niva

(JamesTagma, 16. 12. 2019 7:03)

АКПП или МКПП? Что выбрать?
https://www.frggvrgg.blogspot.com/2019/12/transmission.html

Sol Casino

(JosephtiX, 15. 12. 2019 23:46)

Сол казино (Sol Casino) официальный сайт играть онлайн на деньги
https://sol-casino777.xyz/

онлайн фильмы 2019

(NormanTex, 15. 12. 2019 5:56)

фильмы онлайн,смотреть фильмы онлайн,фильмы онлайн бесплатно,онлайн фильмы 2019,онлайн фильмы бесплатно +в хорошем качестве https://filmy-serialy.ru/

Dámské oblečení a doplňky z Velké Británie

(Jimmyicock, 14. 12. 2019 12:10)

Dámské oblečení a doplňky z Velké Británie
https://fas.st/-8K5a - More info>>>

Auto, vaz

(Davidheift, 10. 12. 2019 16:55)

Автопром в России
Автомобильное производство является важной отраслью в России , в которой занято около 600 000 человек, или 1% от общей рабочей силы страны. В 2018 году Россия произвела 1767674 автомобилей, заняв 13-е место среди стран-производителей автомобилей в 2018 году, и на ее долю приходится 1,8% мирового производства. Основными местными брендами являются производители легковых автомобилей АвтоВАЗ и ГАЗ , в то время как КамАЗ является ведущим производителем тяжелых транспортных средств. Одиннадцать иностранных автопроизводителей ведут производственную деятельность или строят свои заводы в России.
https://dfpkflf.blogspot.com/2019/11/auto.html

свадебные платья

(Derrickconse, 9. 12. 2019 12:19)

recovery disc
https://medtravelsovet.ru/
кредитный калькулятор
https://russiamedtravel.ru/en/
поисковое продвижение
https://russdoc.ru/


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

následující »