Jdi na obsah Jdi na menu
 

Jak převádět nemovitosti?

 

Cílem tohoto příspěvku je upozornit  na základní věci, na které je třeba dávat si pozor při převádění nemovitostí. V první řadě by měl ten, kdo nemovitost kupuje požadovat od toho, kdo ji převádí doložení toho, že je oprávněn s nemovitostí disponovat, tedy nabývací titul případně plnou moc od vlastníka nemovitosti,pokud nejedná s vlastníkem osobně. Dále výpis z příslušného listu vlastnictví katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí obsahuje soubor údajů o nemovitostech, zejména jejich soupis a popis. Z listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána sedá zjistit, zda na nemovitosti není zatížena např.věcným břemenem, zástavním právem či zda není prodávána v rámci exekuce. Pokud má nemovitost z pohledu kupujícího nějakou právní vadu, měl by kupující a prodávající věc řešit a je na kupujícím, aby zvážil, zda má i za těchto okolností o koupi nemovitosti zájem.

Asi nejčastěji dochází k převodu nemovitostí na základě kupní smlouvy. Tato se vždy, bez ohledu na to zda se jedná o fyzické či právnické osoby řídí  § 588 občanského zákoníku. Ke své platnosti musí kupní smlouva obsahovat alespoň podstatné náležitosti požadované zákonem, kterými jsou u kupní smlouvy určení předmětu koupě a dohoda o kupní ceně. V zájmu právní jistoty je obvyklé, že je prodávajícímu při podpisu smlouvy či podání návrhu na vklad zaplacena pouze část kupní ceny formou zálohy a zbývající část kupní ceny poukázána do úschovy, a to buď notářské, advokátní či bankovní, a to do doby než se kupující stane vlastníkem nemovitosti.  Je též třeba aby byly přesně specifikovány i smluvní strany, kterých se smluvní vztah týká. Pokud některá z otázek, které nejsou podstatnými z hlediska zákona pro platnost smlouvy není ve smlouvě upravena, řídí se podpůrně občanským zákoníkem. Výhodou pochopitelně vždy je upravit ve smlouvě vše na míru tak, aby to vyhovovalo konkrétnímu smluvnímu vztahu. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.

K tomu, aby nastaly účinky platně uzavřené kupní smlouvy musí být proveden příslušným katastrálním úřadem zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. To se děje na návrh, který podávají buď všichni účastníci právního úkonu nebo některý z nich.  Náležitosti návrhu upravuje § 4 zákona č. 265/1992 Sb. Jeho přílohou musí být

a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) 2) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,
b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,  
c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu,
d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
e) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.  ( Pokud je to příliš dlouhé, lze část označenou červeně vypustit a do předchozí věty doplnit …Náležitosti návrhu včetně jeho příloh..)   

Jestliže je vše v pořádku a katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva  a ten je proveden, vlastnické právo k nemovitosti vzniká zpětně, s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. a činí Kč 500,- za přijetí návrhu na povolení vkladu.

Ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. je převodce poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Nabyvatel je vůči správnímu orgánu ručitelem, proto je vhodné ponechat část kupní ceny odpovídající dani z převodu nemovitosti v úschově a smluvně upravit podmínky zaplacení dani tak, aby měl nabyvatel jistotu, že daň bude skutečně zaplacena. Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.  Ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 357/1992 Sb. je základem daně z převodu nemovitostí cena zjištěná  na základě znaleckého posudku podle zákona 151/1997 Sb. v pozdějším znění, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Daň činí 3% ze základu daně.
Pokud je doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti kratší než 5 let, nebude tento příjem z prodeje osvobozen od daně příjmu ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 586/1992 Sb. je tedy nezbytné zabývat se v souvislosti s převodem nemovitostí též problematikou daně z příjmu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Сорокина Екатерина Александровна и шантаж преподавателей

(Georgefen, 2. 11. 2019 16:06)

Сорокина Екатерина Александровна и шантаж преподавателей
Безграмотная сотрудница кафедры МИИТа «Техносферная безопасность» Сорокина Екатерина Александровна получила образование сомнительным путем. Работая в ВУЗе, Сорокина Екатерина шантажировала преподавателей кафедр, что те будут наказаны руководством (Аксеновым Владимиром Алексеевичем), если просто не поставят в зачетку отметку. Учитывая "теплые" отношения Сорокиной Е.А. с Аксеновым В.А.

Тютрина Арина торгует плотью

(Camerontab, 1. 11. 2019 21:13)

Пизда и жопа блещет, как витрина, торгует юной плотью Тютрина Арина.
Ее не напугать корявым хуем и дилдосом - вопрос ее лишь в наличии бабосов.
Плати и пользуй дырочки Арины, они дешевле Люды и Марины.
Ее ебут чечены и буряты, татары, даги, негры с Барбадоса, - ее не парит, важен лишь размер взноса.

видео
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da7361c9ff39
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da73556e00ec
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da62f3178ea5
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da62ed942962
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da626e13e6f8
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da625d527156
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da6231b27f6c
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da62239afb9c
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da6218a74c7b
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da6206e20058
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da61fa02d537
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da61d37ab902
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da61892dad08
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da610adaf5ce
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da6025723339

фото
https://rt.pornhub.com/album/43213761

Russian Army Goods - low prices for !!!

(StevenRag, 1. 11. 2019 19:08)

https://russian-army-goods.com/suits/winter-clothes/winter-suit-camouflage-blot

Locksmith Tampa

(RichardTam, 1. 11. 2019 5:49)

Locksmith Tampa
https://superlocksmith.net - porn!

Трейдинг

(Eliszzspeaw, 31. 10. 2019 0:34)

Pocket Option https://clck.ru/JQVQG
Криптовалюта https://clck.ru/JQWCK
Франк казино https://clck.ru/JDPN6
Биномо трейдинг https://clck.ru/Dai6n

Pocket Option https://clck.ru/JQVRb
Binance https://clck.ru/JQWCK
FrankCasino https://clck.ru/JDPN6
Binomo https://clck.ru/JQVpc

https://www.youtube.com/watch?v=e36rPciZb1g

Помочь финансово 5536 9138 0823 2983 Mastercard

Hello! I need your help!" Send money! 5536 9138 0823 2983 Mastercard

Флеш тату для бровей

(Jameselupt, 30. 10. 2019 22:43)

Всем привет. Запилил видео на тему Карандаш для бровей эссенс
Не судите строго вот само видео https://youtu.be/7xyK3U1ytZ8

Практикующий маг и экстрасенс с многолетним опытом работы

(CharlesBiz, 30. 10. 2019 21:12)

Дмитрий 89258521541 ясновидящий, приворот черное венчание, возврат мужа, сведение судеб, заговоры на любовь, энергетические воздействия, энергетическая привязка, просмотр жизненной ситуации, чистка от негатива, снятие венца безбрачия, восстановление брака, отворот любовницы от мужа, отворот от соперника.

Отворот любовницы от мужа, Магическая защита отношений, Действенные магические обряды, Действенные магические обряды, Магическая защита семейных отношений, Сделать приворот у мощнейшего мага, Наладить отношения с мужем, Белая магия, Чёрная и белая любовная магия, Обряды и заговоры

Jesus! I did not think this would be so challenging (((

(AaronReume, 27. 10. 2019 2:52)

Thanks for helping people find the information they need. Good stuff as always. Keep up the good work!!!
https://geographyresearchpapertopicideas.blogspot.com
https://highschoolapplicationessays265.blogspot.com
https://adstowriteaanalysispaperon969.blogspot.com
https://writingacomparativeessay167.blogspot.com
https://writingmyessay870.blogspot.com
https://rogerianessaytopics1.blogspot.com/
https://helpdissertation10.blogspot.com
https://writeacomparisonessay247.blogspot.com
https://pptonessaywriting441.blogspot.com
https://legitessaywritingservices84.blogspot.com
https://agoodcollegeessay780.blogspot.com
https://howtowritelawessays293.blogspot.com
https://essayoutlinewriting341.blogspot.com
https://affordableessaywriting915.blogspot.com
https://freeessaysonline339.blogspot.com
https://250wordcollegeessay851.blogspot.com
https://bestessaywritingservices63.blogspot.com
https://statisticsprojectexample.blogspot.com
https://cranewritingpaper989.blogspot.com
https://writingapapaper774.blogspot.com
https://ghostwritingpaper640.blogspot.com
https://animalwritingpaper640.blogspot.com
https://howtowriteaperfectessay423.blogspot.com
https://santawritingpaper541.blogspot.com
https://writeapplicationessay831.blogspot.com
https://stepsofwritinganessay245.blogspot.com
https://writingboardpapers568.blogspot.com
https://admissionessayexamples132.blogspot.com
https://largewritingpaper466.blogspot.com
https://writingaperfectessay846.blogspot.com
https://goodcollegeadmissionessays579.blogspot.com
https://australianessaywritingservice171.blogspot.com
https://docollegeessaysneedtitles958.blogspot.com
https://thehelpmoviereviewessay375.blogspot.com
https://instructionsforwritinganessay426.blogspot.com
https://elementsofessaywriting643.blogspot.com
https://coursework92.blogspot.com
https://learntowriteanessay248.blogspot.com
https://aboutessaywritinginenglish860.blogspot.com
https://howtowriteanessayonyourself954.blogspot.com
https://paperwritingservice756.blogspot.com
https://howtowriteaanalysisessay431.blogspot.com
https://helpwithcollegeessay248.blogspot.com
https://nursingadmissionessayexamples.blogspot.com
https://mitcollegeessays621.blogspot.com
https://customessaywritingservices291.blogspot.com
https://howtowriteessayproposal481.blogspot.com
https://howtowriteamedicalpaper892.blogspot.com
https://termpaperwritinghelp1.blogspot.com/
https://researchproposalexampleapa.blogspot.com

Отзывы о сайтах

(ThomasRitle, 26. 10. 2019 23:06)

Приветик!
Очень такой прикольный сайт.

Море приколов...
На данном сайте Вы можете найти массу отзывов о компаниях
Заходи на сайт:
<b>
https://werecommend.ru/review

</b>

Russian Army Goods - low prices for !!!

(StevenRag, 25. 10. 2019 18:31)

https://russian-army-goods.com/suits/winter-clothes/winter-suit-vkbo-2009-digital-flora-judashkin-rip-stop-thermofin

Flights, hotels, train tickets, buses, excursions, tours, car rental

(AndrewSlarm, 23. 10. 2019 18:57)

Railway tickets, flights, hotels and tours.
Find the best option for flying to anywhere in the world.
Hotel reservation online. Huge selection of hotels around the world, convenient search, taking into account all wishes, hotel reviews. Book hotels, hostels, apartments. Hotel reservation online. Choosing a hotel is the second key parameter after buying tickets. To book a hotel for your vacation, use our tips.
Bus tickets in 5 minutes. Choose and buy online!
Car rental!
Excursions tours with ratings, reviews and photos.
Step-by-step instructions and tips.
https://t.co/vH8jeO9ZqT

Продвижение вашего сайта в Яндексе и Google НЕДОРОГО!

(AlvinovDag, 23. 10. 2019 5:00)

Здравствуйте! Меня зовут Вадим. Имею опыт в продвижении сайтов. Продвинул в ТОП поисковиков немало коммерческих проектов (интернет-магазинов, тематических сайтов, заточенных под прибыль их владельцев и т.д.) Я частник. Есть свои наработки за все годы работы в данной сфере. Обладаю дорогостоящим софтом, в котором неплохо разбираюсь. И я вам помогу продвинуть ваш проект по вашим ключевым запросам в ТОП поисковых систем всего лишь за 10,000 рублей.

От вас лишь ключевые слова, по которым продвигаетесь и ссылка на ваш сайт, всё. Остальное беру на себя и делаю работу как для себя, в обиде не оставлю. Скажу сразу, что предоплата 100% только потом работа. Всегда на связи (скайп, телеграм, вайбер). Если вы желаете продвинуть свой сайт в Яндексе и Google, пожалуйста свяжитесь со мной по почте proxrum*@*mail.ru (уберите 2 звездочки*). И желательно в письме укажите один из своих мессенджеров (скайп, телеграм, вайбер) для удобства и быстроты связи. Спасибо!

С Уважением к вам, Вадим.

Russian Army Goods - low prices for !!!

(StevenRag, 21. 10. 2019 21:48)

https://russian-army-goods.com/suits/gorka-suits/suit-gorka-3k-bars

Travel, Tips

(Larryanoft, 20. 10. 2019 7:28)

Un systeme qui vous permet de reserver un hebergement, des chambres d’hotel, des appartements, des auberges, etc. lors de la planification de votre voyage.
https://youtu.be/RdxgpJ5cMrM

I have absolutely no idea how to find a good approach to fixing my problem :(

(AaronReume, 20. 10. 2019 0:58)

Thanks for the blog, it truly is filled with a lot of helpful information. Reading this .
https://highschoolapplicationessays341.blogspot.com
https://formalessaywriting139.blogspot.com
https://whyuscollegeessay256.blogspot.com
https://myselfessayforcollege876.blogspot.com
https://booksessaywriting126.blogspot.com
https://toppaperwritingservices25.blogspot.com
https://helponessaywriting91.blogspot.com
https://howtowriteanmlaessay15.blogspot.com
https://writingessaysincollege494.blogspot.com
https://collegewritingessay616.blogspot.com
https://photographyessaywriting469.blogspot.com
https://mychildhoodessaywriting876.blogspot.com
https://applicationessayhelp280.blogspot.com
https://linedwritingpaper323.blogspot.com
https://writinganargumentativepaper771.blogspot.com
https://whattowriteanessayon973.blogspot.com
https://writingyourcollegeessay415.blogspot.com
https://ineedhelpwritingaessay110.blogspot.com
https://writinginformativeessays843.blogspot.com
https://writinganessayproposal821.blogspot.com
https://collegeessaygrader806.blogspot.com
https://topessaywritingwebsites82.blogspot.com
https://whattowriteinaresearchpaper889.blogspot.com
https://cinderellawritingpaper492.blogspot.com
https://essaywebsite268.blogspot.com
https://writinganessayonline114.blogspot.com
https://writeapaperaboutyourself244.blogspot.com
https://printwritingpaper19.blogspot.com
https://needsomeonetowritemyessay154.blogspot.com
https://leafshapedwritingpaper898.blogspot.com
https://howtowriteagoodessayplan998.blogspot.com
https://writinglistsinessays521.blogspot.com
https://howtowriteanpersuasiveessay247.blogspot.com
https://writingscientificpapers745.blogspot.com
https://writingaliteratureessay348.blogspot.com
https://buyessaysonline874.blogspot.com
https://partsofwritinganessay219.blogspot.com
https://writeanessayon645.blogspot.com
https://cheapessaywritingservices708.blogspot.com
https://writinganinclassessay534.blogspot.com
https://writecollegeapplicationletter280.blogspot.com
https://paperscitewhileyouwrite61.blogspot.com
https://writinganessaysteps69.blogspot.com
https://writeanessayonmyself562.blogspot.com
https://writingenglishessay606.blogspot.com
https://catwritingpaper707.blogspot.com
https://thebestcollegeessays501.blogspot.com
https://hoetowriteanessay634.blogspot.com
https://bestcollegeadmissionessays967.blogspot.com
https://howtowriteareactionessay102.blogspot.com

Boss Shooter

(Williamtug, 19. 10. 2019 3:41)

Boss Shooter – a game about battles with the boss, the game is a platformer with the ability to transform into different forms with different features. The game currently has 5 bosses.
A game that can be played by two!
https://bit.ly/31hYXPC

samochodów skup za gotówkę najlepszy

(StephenSoymn, 18. 10. 2019 15:51)

https://motopodprad.pl/skup-aut-co-warto-wiedziec/

Про совместимость УКП-66 с разными домофонами

(DarioPoM, 15. 10. 2019 10:21)


Добрый день. Подскажите, пожалуйста , возможность работы УПК-66 с домофоном метаком - Здравствуйте! Да, работает, но покупать не советую, по Метакому много жалоб

Прокип Андрей Зиновьевич ремесленное мастерство

(Artemfem, 14. 10. 2019 10:08)

Прокип Андрей Зиновьевич ремесленное мастерство – индивидуальный продукт в торге

Огромным запасом развития индивидуальной экономики, повышения занятости наиболее разных слоев жителей с молодого поколения вплоть до стареющих людей, повышения благополучия жителей является возобновление и рассредотачивание ремесленного искусства в государстве. Ремесленное искусство – это прежде всего индивидуальное, либо ведь домашней производство со целью производства и поставки на рынок уникальной, индивидуализированной продукции. Ремесленный продукт акцентируется с продукта конвейерного производства особенностью, уникальностью, невоспроизводимостью, а по тому будет востребован потребителем.

Прокип Андрей Зиновьевич ремесленное искуство-любовница
Современное ремесленное формирование будет базироваться в высокопроизводительном оснащении, в результате этого ремесленный продукт акцентируется никак не только только уникальностью но и оригинальностью, однако также высоким качеством, никак не уступающим согласно качеству исполнения фабричным и заводским образцам .Продвижение ремесленного производства в государстве гарантирует значимый рост продукта узкопотребительского назначения, рост занятости жителей и приобретение значительных дополнительных доходов жителей.

Прокип Андрей Зиновьевич- продвижение ремесленного производства совершается орудием всемирной демократизации индивидуальной собственности, вследствие того то что ремесленник – также владелец, также трудяга. Массовое продвижение ремесленного производства правомочно перевоплотить народ работников в собственников, которые своей работой, в основе индивидуальных денег производства изготовляют неповторимую продукцию, со высокими узкопотребительскими свойствами. Массовое продвижение ремесленного производства формирует в массовом масштабе личную частную собственность равно как наиболее демократическую конфигурацию приспособления.

Travel, Tips

(Larryanoft, 14. 10. 2019 1:44)

Tour selection
https://www.pinterest.ru/pin/681873199817266857/


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

následující »