Jdi na obsah Jdi na menu

Jak převádět nemovitosti?

 

Cílem tohoto příspěvku je upozornit  na základní věci, na které je třeba dávat si pozor při převádění nemovitostí. V první řadě by měl ten, kdo nemovitost kupuje požadovat od toho, kdo ji převádí doložení toho, že je oprávněn s nemovitostí disponovat, tedy nabývací titul případně plnou moc od vlastníka nemovitosti,pokud nejedná s vlastníkem osobně. Dále výpis z příslušného listu vlastnictví katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí obsahuje soubor údajů o nemovitostech, zejména jejich soupis a popis. Z listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána sedá zjistit, zda na nemovitosti není zatížena např.věcným břemenem, zástavním právem či zda není prodávána v rámci exekuce. Pokud má nemovitost z pohledu kupujícího nějakou právní vadu, měl by kupující a prodávající věc řešit a je na kupujícím, aby zvážil, zda má i za těchto okolností o koupi nemovitosti zájem.

Asi nejčastěji dochází k převodu nemovitostí na základě kupní smlouvy. Tato se vždy, bez ohledu na to zda se jedná o fyzické či právnické osoby řídí  § 588 občanského zákoníku. Ke své platnosti musí kupní smlouva obsahovat alespoň podstatné náležitosti požadované zákonem, kterými jsou u kupní smlouvy určení předmětu koupě a dohoda o kupní ceně. V zájmu právní jistoty je obvyklé, že je prodávajícímu při podpisu smlouvy či podání návrhu na vklad zaplacena pouze část kupní ceny formou zálohy a zbývající část kupní ceny poukázána do úschovy, a to buď notářské, advokátní či bankovní, a to do doby než se kupující stane vlastníkem nemovitosti.  Je též třeba aby byly přesně specifikovány i smluvní strany, kterých se smluvní vztah týká. Pokud některá z otázek, které nejsou podstatnými z hlediska zákona pro platnost smlouvy není ve smlouvě upravena, řídí se podpůrně občanským zákoníkem. Výhodou pochopitelně vždy je upravit ve smlouvě vše na míru tak, aby to vyhovovalo konkrétnímu smluvnímu vztahu. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.

K tomu, aby nastaly účinky platně uzavřené kupní smlouvy musí být proveden příslušným katastrálním úřadem zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. To se děje na návrh, který podávají buď všichni účastníci právního úkonu nebo některý z nich.  Náležitosti návrhu upravuje § 4 zákona č. 265/1992 Sb. Jeho přílohou musí být

a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) 2) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,
b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,  
c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu,
d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
e) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.  ( Pokud je to příliš dlouhé, lze část označenou červeně vypustit a do předchozí věty doplnit …Náležitosti návrhu včetně jeho příloh..)   

Jestliže je vše v pořádku a katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva  a ten je proveden, vlastnické právo k nemovitosti vzniká zpětně, s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. a činí Kč 500,- za přijetí návrhu na povolení vkladu.

Ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. je převodce poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Nabyvatel je vůči správnímu orgánu ručitelem, proto je vhodné ponechat část kupní ceny odpovídající dani z převodu nemovitosti v úschově a smluvně upravit podmínky zaplacení dani tak, aby měl nabyvatel jistotu, že daň bude skutečně zaplacena. Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.  Ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 357/1992 Sb. je základem daně z převodu nemovitostí cena zjištěná  na základě znaleckého posudku podle zákona 151/1997 Sb. v pozdějším znění, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Daň činí 3% ze základu daně.
Pokud je doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti kratší než 5 let, nebude tento příjem z prodeje osvobozen od daně příjmu ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 586/1992 Sb. je tedy nezbytné zabývat se v souvislosti s převodem nemovitostí též problematikou daně z příjmu

 

Komentáře

Přehled komentářů

Stanleycerse - безопасная сделка с низким процентом

7. 5. 2020 4:28

<a href=https://accs-store.ru/>продать канал Телеграмм</a> - купить инстаграм, услуги гаранта

EdgarGap - cat peel tag essay structure Bop

7. 5. 2020 3:34

how to write argumentative essay format http://essaywritercpl.com/ - narrative essay about family bonding <a href="http://essaywritercpl.com/#">write good essay</a> how to write a personal essay hook

Kevinideof - Полезная ссыка вам обязательно пригодится!

7. 5. 2020 3:22


Официальный сайт Hydra предлагает купить запрещенные товары, сохраняя при этом полную анонимность. Среди запрещенных товаров на сайте http://hydra-wed2.com имеются различные наркотические вещества: опиаты, психоделики, экстази, марихуана, стимуляторы. Если сайт по каким-либо причинам не открывается, используйте VPN или ссылку на Гидра зеркало.

Для осуществления покупок на Hydra необходима регистрация. Процедура займет несколько секунд и не требует личных данных. Для соблюдения конфиденциальности покупателя официальный сайт Гидра использует для оплаты Bitcoin. Если у вас нет криптовалюты, заведите себе кошелек и обменяйте свои деньги на криптовалюту. Магазины Гидра имеют рейтинг, который помогает покупателю определить качество и добросовестность продавца. Для доставки посылки с запрещенными веществами используются закладки и GPS-координаты.


<a href=https://hydra-wed2.com>гидра
гидра зеркало
зеркало гидра
гидра сайт
гидра сайт анонимных покупок
гидра сайт зеркало
гидра сайт зеркало рабочее
гидра сайт моментальных покупок
гидра сайт продаж
гидра тор
гидра вход
hydra
hydra center
hydra зеркало
hydra onion
hydra вход
hydra зеркала
зеркала гидра
зеркала гидры
зеркало hydra
зеркало гидра
зеркало гидры
магазин гидра
гидра онион
hydra2web
hydra обход блокировки
гидра обход блокировки
гидра магазин
hydra shop
гидра официальный сайт
hydra официальный сайт
гидра правильная ссылка
hydra правильная ссылка
как зайти на гидра
как зайти на hydra
настоящий сайт гидры
настоящий сайт hydra
как зайти на гидру через тор
ссылка на hydra
ссылка на гидра
гидра ссылка
hydra ссылка
гидра зеркало рабочее на сегодня
hydra зеркало рабочее на сегодня
гидра зеркало 2020
hydra зеркало 2020
hydraruzxpnew4af
гидра россия
hydra Россия
гидра официальная ссылка
гидра без тор браузера
hydra без тор браузера
гидра вход
hydra вход
гидра товары
hydra товары
gangbang shop
hydra gangbang shop
гидра алхимик shop
hydra Pokemon go
Pokemon go гидра
bob shop hydra
bob shop гидра
документы гидра
документы hydra
обход блокировки гидры
hydra магазин веществ
гидра магазин веществ
как пользоваться сайтом гидра
как зайти на сайт гидра с телефона
как зайти на сайт гидра с компьютера
как зайти на сайт гидра через тор
гидра сайт официальный
hydra сайт официальный
hydra сайт анонимных продаж
hydra wiki
гидра Вики
hydra сайт tor
гидра сайт тор
hydra купить биткоин
hydra купить запрещённое
hydra купить семена
hydra москва
Гидра зеркало онион
Гидра зеркало рабочее
Гидра магазин
Гидра тор
Гидра вход
Гидра официальный сайт
Гидра сайт в тор
Гидра торговая площадка,hydraruzxpnew4af onion
hydraruzxpnew4af официальный сайт
hydraruzxpnew4af сайт
Гидра войти
Гидра форум
Гидра сайт анонимных покупок
Гидра зайти
Гидра центр
Hydra онион
Hydra center
Hydra cсылка
Hydra market
Hydra магазин
Гидра регистрация
hydra
hydra's
hydra зеркало
hydra ссылка
hydra сайт
hydra отзывы
hydra официальный
hydra официальный сайт
блокировка гидры
гидра зайти тор
гидра магазин тор
ссылка на гидру зеркало
гидра интернет магазин
гидра телеграмм
гидра с телефона
гидра onion
гидра оне
восстановить гидру
гидра в обход блокировки
гидра через браузер
гидра hydra
гидра зеркало рабочее на сегодня
гидра 2019
гидра не работает
гидра онлайн </a>

altars18 - Hot new pictures each day

7. 5. 2020 3:10

Hot sexy porn projects, daily updates
http://sapbi.canguysbebi.bestsexyblog.com/?aria

free porn cartoon strips can watching porn be bad tube porn xxx tits porn ass holes breunette home porn

MiltonCug - game engine

7. 5. 2020 3:07

this post [url=https://falco3d.com]game engine[/url]

AaronBreab - 第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

6. 5. 2020 16:58

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

HarryRex - Aliespress, score

6. 5. 2020 14:50

#walmart / Walmart Network: what is it? History, features, services
Walmart Network: what is it? History, features, services

Walmart - what is it? The name of the company is increasingly appearing on the lips of people and on the Web. For 10 years now, it has been America's most extensive supermarket chain. The leadership of this giant is constantly looking for new markets, and gradually the brand is being developed in various countries.

The secret to success is very simple: the company adheres to a knowingly winning low price policy. This made it possible to quickly get accustomed in any city and forced competitors to lower prices. Despite the tremendous decline in the cost of goods, profit indicators are always going up.

History Walmart ... https://shoplety.blogspot.com/2020/05/walmart.html

ShirleyEvods - Work at home

6. 5. 2020 7:45

Created by John Becker, 1K Daily Profit https://onekdailyprofits.club is a binary options automated trading system - One of the leading trading platforms. It is best suited for new traders who have no prior experience or knowledge. Free registration

Keithjam - News 2020 - 2021

5. 5. 2020 21:15

Настоящий секс по телефону - 8-809-505-6673! https://sexcall.online/ Платы за межгород нет! Круглосуточно! 100% конфиденциально! Абсолютно легально, честно, без подписок, обмана и скрытых платежей! И самое главное - никаких запретов и ограничений! Любые сексуальные фантазии!

Wayneicoxy - Surgical face masks 3 layers wholesale

5. 5. 2020 17:50

Surgical face masks 3 layers wholesale. https://www.restoratio.eu/ Related products: respirators FFP2, FFP3, gloves, glasses, antiseptics and others. Low price, fast delivery, all documents and certificates are attached. We ship samples. Contract with a European company. Only in bulk!

JessicaMyDay - I made 4000 USD during lock down you can too

5. 5. 2020 16:33

I learned that with some writting skills and joing a couple of websites I can make some good money. If I can make it so can anyone.
https://am3media.com/2020/04/30/ways-to-earn-money-from-home/

JamesBlivy - 娛樂城介紹

5. 5. 2020 15:45

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

Abnore - What do you think about divorce?

5. 5. 2020 14:33


You can not commence your divorce following the anniverary I'm fearful prior to your afternoon.There's not anything to register https://musicingirlfriendsguidetodivorce.wordpress.com

Robertslapy - ТоРгУй С нАмИ

28. 4. 2020 2:47

What is Cosmos?
Космос является экосистемой blockchains которые могут масштабироваться и взаимодействовать друг с другом.
До Космоса блокчейны были заперты и неспособны общаться друг с другом. Их было трудно построить,
и они могли обрабатывать только небольшое количествооперациив секунду.
Космос решает эти проблемы с новым техническим видением.https://exmo.com.tr/?ref=433652
Чтобы понять это видение, нам нужно вернуться к основам технологии блокчейна.

Sandramuh - Hi! Only from 18+!

26. 4. 2020 23:56

Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things....

Andrewslife - Great!

26. 4. 2020 8:10

Alarming course of expression. Look after it up!

Wayneicoxy - Law 2020 Estonian, European firms

26. 4. 2020 6:07

Registration and sale of ready-made Estonian, European firms. https://diamont.ee/en/company-registration/ Companies with nominee service and bank account. Crypto license. AML service. Remotely. Fast, professional. Zero tax rate. Accounting services

AubreyPug - Hy my dear friend, you now me need

26. 4. 2020 5:32

Привет дорогой друг,
ты знал что сейчас появились в сети довольно интересные и
нужные развлечения для любого, от мала до велика,
смотри ниже!
https://modfile.ru/fallout-shelter
https://modfile.ru/homescapes
https://modfile.ru/best-trucker-2

PeterThego - Пиелонефрит – воспалительный процесс, поражающий ткани почек

25. 4. 2020 16:06

Пациент Однако в данном случае возможны серьезные осложнения в виде карбункулов или почечного абсцесса - Андрология https://urolog.com.ru/andrologiya/muzhskie-zabolevaniya/pielonefrit.html - Это заболевание чаще всего возникает у мужчин старше 40 лет Пиелонефрит Пиелонефрит

Bennynus - Простатит Бг Новини Онлайн Дивитись

24. 4. 2020 19:09

Секрет евреев: Еврейские мужчины лечат простатит за 2-3 недели!
Один раз в жизни! Раз и навсегда! Узнаем как... https://txxzdxru.diarymaria.com/