Jdi na obsah Jdi na menu

Jak převádět nemovitosti?

 

Cílem tohoto příspěvku je upozornit  na základní věci, na které je třeba dávat si pozor při převádění nemovitostí. V první řadě by měl ten, kdo nemovitost kupuje požadovat od toho, kdo ji převádí doložení toho, že je oprávněn s nemovitostí disponovat, tedy nabývací titul případně plnou moc od vlastníka nemovitosti,pokud nejedná s vlastníkem osobně. Dále výpis z příslušného listu vlastnictví katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí obsahuje soubor údajů o nemovitostech, zejména jejich soupis a popis. Z listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána sedá zjistit, zda na nemovitosti není zatížena např.věcným břemenem, zástavním právem či zda není prodávána v rámci exekuce. Pokud má nemovitost z pohledu kupujícího nějakou právní vadu, měl by kupující a prodávající věc řešit a je na kupujícím, aby zvážil, zda má i za těchto okolností o koupi nemovitosti zájem.

Asi nejčastěji dochází k převodu nemovitostí na základě kupní smlouvy. Tato se vždy, bez ohledu na to zda se jedná o fyzické či právnické osoby řídí  § 588 občanského zákoníku. Ke své platnosti musí kupní smlouva obsahovat alespoň podstatné náležitosti požadované zákonem, kterými jsou u kupní smlouvy určení předmětu koupě a dohoda o kupní ceně. V zájmu právní jistoty je obvyklé, že je prodávajícímu při podpisu smlouvy či podání návrhu na vklad zaplacena pouze část kupní ceny formou zálohy a zbývající část kupní ceny poukázána do úschovy, a to buď notářské, advokátní či bankovní, a to do doby než se kupující stane vlastníkem nemovitosti.  Je též třeba aby byly přesně specifikovány i smluvní strany, kterých se smluvní vztah týká. Pokud některá z otázek, které nejsou podstatnými z hlediska zákona pro platnost smlouvy není ve smlouvě upravena, řídí se podpůrně občanským zákoníkem. Výhodou pochopitelně vždy je upravit ve smlouvě vše na míru tak, aby to vyhovovalo konkrétnímu smluvnímu vztahu. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.

K tomu, aby nastaly účinky platně uzavřené kupní smlouvy musí být proveden příslušným katastrálním úřadem zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. To se děje na návrh, který podávají buď všichni účastníci právního úkonu nebo některý z nich.  Náležitosti návrhu upravuje § 4 zákona č. 265/1992 Sb. Jeho přílohou musí být

a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) 2) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,
b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,  
c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu,
d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
e) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.  ( Pokud je to příliš dlouhé, lze část označenou červeně vypustit a do předchozí věty doplnit …Náležitosti návrhu včetně jeho příloh..)   

Jestliže je vše v pořádku a katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva  a ten je proveden, vlastnické právo k nemovitosti vzniká zpětně, s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. a činí Kč 500,- za přijetí návrhu na povolení vkladu.

Ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. je převodce poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Nabyvatel je vůči správnímu orgánu ručitelem, proto je vhodné ponechat část kupní ceny odpovídající dani z převodu nemovitosti v úschově a smluvně upravit podmínky zaplacení dani tak, aby měl nabyvatel jistotu, že daň bude skutečně zaplacena. Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.  Ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 357/1992 Sb. je základem daně z převodu nemovitostí cena zjištěná  na základě znaleckého posudku podle zákona 151/1997 Sb. v pozdějším znění, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Daň činí 3% ze základu daně.
Pokud je doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti kratší než 5 let, nebude tento příjem z prodeje osvobozen od daně příjmu ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 586/1992 Sb. je tedy nezbytné zabývat se v souvislosti s převodem nemovitostí též problematikou daně z příjmu

 

Komentáře

Přehled komentářů

Williamkam - 揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

7. 4. 2020 9:59

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

DavidTeap - tyhrthgehe

7. 4. 2020 2:37

Thanks for the post!

ArsephReina - Смотри какие интересные движения начинаются!

6. 4. 2020 23:43

Привет, мы подобрали для вас лучшие знакомства и
самы интересных девушек и не только, у нас вы найдете лучшие
развлечения и интересные приключения для новых знакомства и
ощущений https://prostitutka-kazan.ru/minet Минетчицы Казань, минет в Казани

Sandramuh - Hi! Only from 18+!

6. 4. 2020 19:52

Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things....
#theme.adult Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things....
#theme.dating The best adult Dating site loveawake.ru

ErnestPlary - А вы слышали о таких услугах в нашей области?

5. 4. 2020 19:10


Такелажные работы в Москве и Подмосковье
Такелажные работы, как правило, производятся для погрузки и разгрузки крупногабаритного оборудования. Такелаж включает в себя совокупность мероприятий, облегчающих транспортировку тяжелых и сложных по строению грузов, в процессе которых применяется специальная техника. В зависимости от специфики работ и тяжести грузов такелажные работы осуществляются посредством ручной либо автоматизированной техники. В ходе такелажных работ используются всевозможные канаты, тали, крепёжное оборудование, блоки, крюки и прочие приспособления, которые способны облегчить процесс погрузки или разгрузки. Для многотонных грузов, которые невозможно поднять, используя подручные приспособления, применяются башенные подъёмные краны. Такелаж более лёгких объектов, более простой и мелкой конструкции (автомобильные моторы, к примеру), как правило, осуществляется при помощи горизонтальных либо фронтальных погрузчиков. Зачастую такелажные работы сопровождаются демонтажем оборудования.
https://lytkarino.takelaj-servis.ru
https://electroisolyator.takelaj-servis.ru

AvalynnHag - iacCYeRlDLVX6cDdNQbM1rSv

5. 4. 2020 9:23

Hello to all
In this puzzling span, I honey you all
Appreciate your relations and friends

PhilipQuert - Как такое могло произойти, уделите минуту!

4. 4. 2020 12:01

Вот именно про что я говорю, посмотри и ты поймеш насколько
это необычное и интересно для твоего смартфона на Андроид!
Очень большое количество игр и приложений которых ты не найдешь
в плей маркете! Ниже ссылка!
https://mirandroidigr.ru/total-commander
https://mirandroidigr.ru/drastic-ds-emulator
https://mirandroidigr.ru/arknights

PeterThego - значит

4. 4. 2020 5:42

Мужчины : Анатомия https://big-penis.com.ru/55.html -Анатомическая связь Анатомическая связь размера полового члена с другими частями тела

CyberXdic - Eskadron -- new loved by horse riders all over the world

3. 4. 2020 17:35

Eskadron is one of the very appreciated equestrian brands on the world that focuses on the creation of high-quality equestrian clothing and equipment. This Italian concern has been founded by Pikeur wanting to meet the jockeys' demands, who were searching for professional but also stylish equestrian accessories. So, why is Eskadron therefore special and why their collections are so popular among riders?Eskadron Why would riders from all around the world love this particular brand?
Eskadron continues to be tremendously popular among horseriding fans for a dozen or more years now. This brand's products are characterized by their own supreme quality attention to detail. Eskadron is also appreciated for their exceptional practicality, elegance, and innovativeness of their projects, contemporary style and design, and also availability. The brand's offer includes both professional items and ones for amateur riders. Thus, you'll find basic design clothes, expert equestrian, and assorted accessories necessary for your appropriate saddling of a horse. Eskadron offers saddle fabrics, halters, rugs, bell boots for horses, vases, fly vases, bandages, but also hoodies, t-shirts, breeches, even show coats. These products come from the eu, which in addition verifies their own quality.Eskadron's collections
Eskadron has lots of collections. Many are seasonal, others are constantly accessible their deal. The very popular collections of this brand are:
Vintage Sports - launched twice per year, this line is composed exclusively of horse equipment. Products using this collection are very simple, in conventional soft colours but at precisely the same time quite tasteful.
Platinum Card - starts once annually for people who like conventional solutions. You will mostly find black and gray colors along with delicate image themes.
Young Star - line for children that begin their experience with horseriding. It has basic horseriding accessories in bright colors and exceptional designs.
Equestrian Fanatics - clothing line created for riders who like to stick outside. Available jackets, hoodies, and backpacks successfully unite casual clothing with equestrianism.
Vintage offer - Their steady offer of clothing, equipment, and accessories. You'll find products useful for training and regular rides but also elegant reveal clothing.

Eskadron can be a brand used by riders from all around the world. For the relaxation of safety and riding both yours and your horse's, it might be worth investing in high quality articles, which will enable you to fully appreciate this sport that is exceptional.

Wallacepeavy - I'm selling Aged 2012 Twitter accounts with verified email address only for 4$

3. 4. 2020 16:46

Selling Aged 2010-2012 Twitter accounts

General Information

Email Address Verified
All accounts come with full access to the original email that was used to create the account!
8 years old
Comes with little or no followers, following
Comes with bio or profile picture

Price
$5 Only!

Interested? - click buy now button.


For Bulk 2012 Accounts only, Contact us @:
Email:
Email - congmmo@gmail . com

https://sellaccs.net
Discord : CongMMO#9766
Skype & Telegram : congmmo
ICQ : @652720497
Thank you!

Gregoryrex - 娛樂城介紹

3. 4. 2020 7:55

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

PatrickLiage - Premium Aged Twitters WITH FOLLOWERS

3. 4. 2020 1:35

Selling Aged Twitter Accounts for Cheap 2008-2015

Hello! I will sell Aged Twitter Accounts for Cheap 2008-2015

Accounts Prices:
2008 - 10$ Per Account
2009 - 9$ Per Account
2010 - 8$ Per Account
2011 - 7$ Per Account
2012 - 6$ Per Account
2013 - 5$ Per Account
2014 - 4$ Per Account
2015 - 3$ Per Account

Buy for testing accept!
Discounts available if you buy in bulk


with Format
Username:Password Twitter:Live Emai:Password Email,
joindate,tweets,following,followers and likes.

Accounts Info:
Gender can either be female or male.
Accounts can be either empty with photos or without photos, or with already added entries, for example: tweets, retweets, likes, comments and followers.

Where you can contact me,PM me here!
https://sellaccs.net

Skype & Telegram : congmmo
ICQ : @652720497
Email : congmmo@gmail . com


Payments Accepted:
BTC,ETH,ETC,LTC or Payoneer or Paypal
Paypal fees will be paid by the buyer
No refunds allowed, if you're having issues with an account you've bought I will gladly replace within the first hour of purchase!
Thank you!

WilliamGonry - weather web site

2. 4. 2020 14:01

blog here https://obzor-casino-x.online/

JamesVow - More about the author

2. 4. 2020 3:54

investigate this site https://casino-x.host/

pinketzwr - ничего особенного

1. 4. 2020 15:12

+ за пост

Lindanuard - Face Surgical Masks FFP2, FFP3. Wholesale in stock

1. 4. 2020 8:18

Face Surgical Masks FFP2,FFP3,3 Layers. Wholesale in Stock https://www.restoratio.eu/ We have stock in Estonia. Mask 3 Layers - 2 mil pcs. FFP2 - 300,000 pcs. FFP3 - 300,000 pcs. Minimum lot of 10,000 pcs.You can come see, it all officially, supply contract. Fast delivery to any region of Europe.

WilliamMof - близкий ресурс

1. 4. 2020 7:21

прелестный веб ресурс https://obzor-casino-x.ru/

Shaunhug - soldier

1. 4. 2020 3:30

A team of hackers sells information. banks, copies of credit and debit cards, access and blocking of web resources of any complexity. we also need people to cash money from ATMs around the world courses and trainings- a lot of work and sale of information ssn dob search, western union hack, bank hack transfer, paypal, ebay, shop cvv dump + pin site dos.exploit hack .atm cashing atm program hack,traffic site,install exe traffic,botnet vnc.

Our contacts - https://icq.im/608319057
jabber client - sssss777@linuxlovers.at
jabber client reserve - open@shangryla.net
email - dolar212345@gmail.com

fly free academy, malware, how to get approved for any credit card, entrepreneur, awesome, ethical hacking tutorial, клон карт, how to get spotify no credit card, pen test, combat arms (video game), facebook hack, плагины на samp, gma network, tv, hindi, kali linux, carder, science, tank, us secret service

SheldonDUT - положительный вебсайт

1. 4. 2020 3:05

добротный вебресурс https://vladivostok.all4bath.ru/plitka/

JacobZOomy - Зачем и кому нужны такелажные работы?

31. 3. 2020 7:46

Зачем и кому нужны такелажные работы?
Среди частных лиц эта услуга часто используется при переезде и при строительстве, а в коммерческом секторе для перемещения крупногабаритного оборудования, переезда, разгрузки складов. Если говорить о промышленной сфере, такелажные компании сталкиваются с перемещением грузов весом в несколько тысяч тонн. Не стоит считать, что такелажники – это простые грузчики. Это не так. Специфика работы предполагает владение определёнными знаниями и навыками, без которых невозможно разобрать и собрать оборудование, правильно его погрузить и разгрузить, перевезти. В составе каждой компании есть специалисты, которые умеют работать с манипуляторами, кранами, роликовыми системами, домкратами, станциями, тележками, лебёдками, стропами.
https://naro-fominsk.takelaj-servis.ru