Jdi na obsah Jdi na menu

Jak převádět nemovitosti?

 

Cílem tohoto příspěvku je upozornit  na základní věci, na které je třeba dávat si pozor při převádění nemovitostí. V první řadě by měl ten, kdo nemovitost kupuje požadovat od toho, kdo ji převádí doložení toho, že je oprávněn s nemovitostí disponovat, tedy nabývací titul případně plnou moc od vlastníka nemovitosti,pokud nejedná s vlastníkem osobně. Dále výpis z příslušného listu vlastnictví katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí obsahuje soubor údajů o nemovitostech, zejména jejich soupis a popis. Z listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána sedá zjistit, zda na nemovitosti není zatížena např.věcným břemenem, zástavním právem či zda není prodávána v rámci exekuce. Pokud má nemovitost z pohledu kupujícího nějakou právní vadu, měl by kupující a prodávající věc řešit a je na kupujícím, aby zvážil, zda má i za těchto okolností o koupi nemovitosti zájem.

Asi nejčastěji dochází k převodu nemovitostí na základě kupní smlouvy. Tato se vždy, bez ohledu na to zda se jedná o fyzické či právnické osoby řídí  § 588 občanského zákoníku. Ke své platnosti musí kupní smlouva obsahovat alespoň podstatné náležitosti požadované zákonem, kterými jsou u kupní smlouvy určení předmětu koupě a dohoda o kupní ceně. V zájmu právní jistoty je obvyklé, že je prodávajícímu při podpisu smlouvy či podání návrhu na vklad zaplacena pouze část kupní ceny formou zálohy a zbývající část kupní ceny poukázána do úschovy, a to buď notářské, advokátní či bankovní, a to do doby než se kupující stane vlastníkem nemovitosti.  Je též třeba aby byly přesně specifikovány i smluvní strany, kterých se smluvní vztah týká. Pokud některá z otázek, které nejsou podstatnými z hlediska zákona pro platnost smlouvy není ve smlouvě upravena, řídí se podpůrně občanským zákoníkem. Výhodou pochopitelně vždy je upravit ve smlouvě vše na míru tak, aby to vyhovovalo konkrétnímu smluvnímu vztahu. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.

K tomu, aby nastaly účinky platně uzavřené kupní smlouvy musí být proveden příslušným katastrálním úřadem zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. To se děje na návrh, který podávají buď všichni účastníci právního úkonu nebo některý z nich.  Náležitosti návrhu upravuje § 4 zákona č. 265/1992 Sb. Jeho přílohou musí být

a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) 2) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,
b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,  
c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu,
d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
e) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.  ( Pokud je to příliš dlouhé, lze část označenou červeně vypustit a do předchozí věty doplnit …Náležitosti návrhu včetně jeho příloh..)   

Jestliže je vše v pořádku a katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva  a ten je proveden, vlastnické právo k nemovitosti vzniká zpětně, s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. a činí Kč 500,- za přijetí návrhu na povolení vkladu.

Ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. je převodce poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Nabyvatel je vůči správnímu orgánu ručitelem, proto je vhodné ponechat část kupní ceny odpovídající dani z převodu nemovitosti v úschově a smluvně upravit podmínky zaplacení dani tak, aby měl nabyvatel jistotu, že daň bude skutečně zaplacena. Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.  Ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 357/1992 Sb. je základem daně z převodu nemovitostí cena zjištěná  na základě znaleckého posudku podle zákona 151/1997 Sb. v pozdějším znění, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Daň činí 3% ze základu daně.
Pokud je doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti kratší než 5 let, nebude tento příjem z prodeje osvobozen od daně příjmu ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 586/1992 Sb. je tedy nezbytné zabývat se v souvislosti s převodem nemovitostí též problematikou daně z příjmu

 

Komentáře

Přehled komentářů

alptkluh - mmsncaqx

24. 4. 2020 9:52

https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/iron-force-game-hack-iron-force-hack-cheats-for-free-diamonds-and-funds-40776.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/mahjong-game-hack-review-of-mahjong-junk-mat-mahjong-mat-light-japanese-45378.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/castle-clash-war-empire-game-hack-castle-clash-hack-castle-clash-cheats--40266.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/donut-maker-game-hack-18-adorable-food-decor-ideas-your-can-easily-make-40710.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/webkinz-game-hack-webkinz-tip-and-hacks-must-watch-40924.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/spell-mania-spelling-games-game-hack-child-s-play-2-7-10-movie-clip-i-m-44720.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/my-tamagotchi-forever-game-hack-how-to-hack-my-tamagotchi-forever-with-lucky-40408.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/soul-hunters-assassins-age-game-hack-soul-hunters-gameplay-walkthrough-part-44080.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/hello-kitty-music-party-kawaii-and-cute-game-hack-hello-kitty-music-party--40424.html
https://www.zone-turf.fr/forum/prix-du-jockey-club/stickman-football-game-hack-juventus-vs-fc-barcelona-4-0-stickman-soccer-44696.html

freevbucks7humma - New The supreme Deal On MONEY 2020

24. 4. 2020 8:04

Amazing items from you, man. I use consider your products previous to and if you're just too wonderful. I actually like what a person have acquired here, certainly like what you are saying and the way during which you state it. You're so that it is enjoyable and you carry on and care for to stay it wise. I cant wait to understand much more from you. That is actually a terrific web site.


https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/gamestream/19/358659/free-v-bucks-2020-generator-unpatched/
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/fortnite/31/359038/-50kfree-v-bucks-generator2020-free-v-bucks-genera/

HarryDut - удачный веб ресурс

24. 4. 2020 6:29

примерный веб сайт https://lolzteam.online/forums/19/

Marvinitamy - прелестный сайт

23. 4. 2020 18:13

чувствительный веб ресурс https://lolzteam.online/market/

Olianex - Как создать карту сайта для Google?

23. 4. 2020 3:07

Как создать xml карту сайта для Google на 10000000 страниц: https://webmaster404.ru/viewtopic.php?f=2&t=2 ?

RobertLaw - Shopping, Aliexspress

22. 4. 2020 19:52

Купить одноразовые маски - эффективная самозащита каждый день! ... Маска одноразовая трехслойная эффективно защищает органы дыхания от попадания пыли, бактерий и возможного заражения инфекционными заболеваниями. Гибкий носовой фиксатор помогает маске плотно прилегать к лицу, а мягкие резиночки удобно фиксируют маску, не вызывая кожных раздражений. Размер и плотность маски обеспечивает комфортное ношение в течении длительного времени ...
https://t.co/Ehdzs0c2Nt

Kiraset - Natural health

22. 4. 2020 16:19

Natural health: https://vk.cc/asZabE

HarryRex - Aliespress, score

22. 4. 2020 3:04

Buy disposable masks - effective self-defense every day! ... A three-layer disposable mask effectively protects the respiratory system from dust, bacteria and possible infection with infectious diseases. A flexible nasal retainer helps the mask fit snugly to the face, and soft rubber bands comfortably fix the mask without causing skin irritations. The size and density of the mask provides comfortable wearing for a long time ...
https://t.co/Mc23JOuNtt

Bombasxf - продажа б у компьютеров https://www.homeservicepc.ru}

21. 4. 2020 21:28

Bennynus - Хронический Простатит Симптомы Форум

21. 4. 2020 20:56

Секрет евреев: Еврейские мужчины лечат простатит за 2-3 недели!
Один раз в жизни! Раз и навсегда! Узнаем как... https://txxzdxru.diarymaria.com/

Jenniemuh - Ищем партнеров!

21. 4. 2020 4:54

Ищем партнёров! Мы занимаемся трудоустройством соискателей в Швецию и Израиль. https://youtu.be/7et5Clmk3V4 Вознаграждение за каждого отправленного соискателя в Израиль 500 у.е. в Швецию 300 евро. Игорь Райтман основатель ООО Глобал Сервис Интернешнл и партнеры viber/whatsapp +972539013959

WalterHog - Новинка самоходная тележка Мотомул Крым

21. 4. 2020 1:30

Представляем Вашему вниманию новейшую разработку российской компании "Мотомул Крым"

Конструкция этой самоходной машины для строительных работ, получившей индекс «Мотомул» МТ-300, является оригинальной отечественной разработкой (несмотря на то, что внешне машина похожа на технику иностранных конкурентов).
Полный привод 4х4 на все колёса (со специальным рисунком протектора) обеспечивает очень хорошую проходимость самоходной тележки МТ-300 по бездорожью.
Кроме обычных транспортных работ, Мотомул МТ-300 может работать как небольшой трактор – для этого на него можно установить, например, передний отвал бульдозерного типа.
И наконец, в ближайшее время в Обнинске для Мотомула будет выпускаться специальный адаптер с сиденьем. Это превратит самоходный агрегат Мотомул МТ-300 в настоящий мини-трактор, способный обрабатывать (культивировать) почву на загородном участке.
Найти нас можно по запросу в Яндексе: "Мотомул Крым".

Thomasdah - Здарова, Бро Отыскал подборку каналов достойных в мессенджере Telegram намеренно для Вас!

20. 4. 2020 23:46

https://t.me/shedevrykulinariy > Кулинар шедевров. Канал для тех кто любит вкусную еду. Не тратьте свое время подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями ленты. подборка интересных рецептов, помогут вам сделать выбор и удивить окружающих своим кулинарным мастерством!

Keithjam - News 2020 - 2021

20. 4. 2020 12:32

Балясины для лестниц от производителя! https://balyasiny-optom.ru/ Изготовим балясины и ножки для мебели любой формы: точеные, граненые, витые, резные, комбинированные (дерево + металл) из сосны, дуба, бука, ясеня. Токарные станки с ЧПУ, быстрая и качественная обработка. Шлифовка под покраску

Wayneicoxy - Law 2020 Estonian, European firms

20. 4. 2020 4:11

Registration and sale of ready-made Estonian, European firms. https://diamont.ee/en/company-registration/ Companies with nominee service and bank account. Crypto license. AML service. Remotely. Fast, professional. Zero tax rate. Accounting services

DanielBoaps - Paradise site

19. 4. 2020 18:32

check this link right here now https://www.affiliate-programs.biz/category/affiliate-marketing/

PhillipSleet - 蝦皮商城

18. 4. 2020 10:30

蝦皮商城

https://shopee.tw/ken668999

Thomasdah - Приветик! Сделал подборку каналов интересных в телеграмме спецом для Вас!

17. 4. 2020 7:40

https://t.me/bibliotekarrr > Библиотекарь. Канал, освещающий книги, рекомендуемые к прочтению. Мысли авторов, заслуживающие отдельного внимания. Цитаты, заставляющие задуматься о вечном…И это не всё, что вы найдете заглянув на этот канал. Оставайтесь, и вы об этом не пожалеете!

Lindanuard - Face Surgical Masks FFP2, FFP3. Wholesale in stock

16. 4. 2020 19:30

Face Surgical Masks FFP2,FFP3,3 Layers. Wholesale in Stock https://www.restoratio.eu/ We have stock in Estonia. Mask 3 Layers - 2 mil pcs. FFP2 - 300,000 pcs. FFP3 - 300,000 pcs. Minimum lot of 10,000 pcs.You can come see, it all officially, supply contract. Fast delivery to any region of Europe.

freerobuxgencoiny - The Ways to get MONEY 2020

16. 4. 2020 7:02

what Fantastic items from you, person. I have consider your stuff previous to and you're just too wonderful. I actually actually like what a person have acquired here, definitely like what you are usually saying and the way during which you claim it. You're which makes it entertaining and you continue to manage to stay it smart. I cant wait to learn much more from a person. That is actually a new terrific web site.


https://www.teamapp.com/clubs/516272